USG genetyczne

USG genetyczne

Badanie ultrasonograficzne wykonywane jest pomiędzy 11-14 t.c., obejmuje między innymi ocenę przezierności karkowej (NT), kości nosowej (NB) oraz pozostałych markerów zespołów wad uwarunkowanych genetycznie.

Jest to badanie genetyczne, pozwalające wykryć ryzyko wystąpienia wad chromosomowych takich jak zespół Downa, Edwardsa czy Turnera  oraz wad rozwojowych – np. wada cewy nerwowej lub rozszczep podniebienia.

Lekarz, wykonując USG genetyczne, oprócz w/w wskaźników dokonuje również:

  • oceny macicy
  • oceny płodu: głowy, tułowia, kończyn
  • oceny ruchów płodu
  • pomiaru odległości głowowo-siedzeniowej i dwuciemieniowej
  • ocena akcji serca z wyliczeniem ilości uderzeń na minutę
  • oceny spektrum przepływu w przewodzie żylnym – badanie dopplerowskie – ok. 80 procent dzieci z zespołem Downa ma nieprawidłowy przepływ w przewodzie żylnym
  • oceny zastawki trójdzielnej w Dopplerze spektralnym – ok. 50 procent płodów z zespołem Downa ma wady serca, jest to trzeci marker służący do ich wczesnego uchwycenia
  • pomiaru długości pęcherza moczowego
  • pomiaru długości kości szczękowej
  • lokalizacji kosmówki

Standardy ultrasonograficznego badania obejmują wykonanie trzech badań USG w ciąży: 11-14 t.c; 20 t.c.; 30 t.c.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Cookies.