In vitro z komórkami jajowymi dawczyni

In vitro z komórkami jajowymi dawczyni

Wskazania do skorzystania z PROGRAMU DAWASTWA KOMÓREK JAJOWYCH:

 • wygaśnięcie czynności jajników – przedwczesna menopauza
 • obniżona rezerwa jajnikowa
 • kilkukrotne niepowodzenia zabiegu pozaustrojowego zapłodnienia spowodowane małą ilością komórek jajowych lub ich nieprawidłową jakością
 • nosicielstwo choroby genetycznej uwarunkowanej rodzinnie

 

PRZEBIEG PROCEDURY:

KROK 1- Kwalifikacja biorczyni

Pacjentka wykonuje badania zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Podczas wizyty kwalifikacyjnej, lekarza na podstawie zebranego wywiadu oraz analizy wyników badań, wydaje orzeczenie o stanie zdrowia.

KROK 2 – Wybór anonimowej dawczyni

Wybór dawczyni dokonywany jest zgodnie z cechami fenotypowymi biorców: rasa, waga, kolor oczu, kolor włosów, skręt włosa, budowa ciała oraz grupa krwi i inne informacje zawarte w profilu dawczyni. Po zaakceptowaniu kandydatki na dawczynię, jest ona poddawana  procedurze stymulacji owulacji a następnie punkcji z pobraniem komórek jajowych. Otrzymane od dawczyni komórki jajowe zostają zamrożone metodą wirtyfikacji.

KROK 3 – PRZYGOTOWANIE BIORCZYNI

Podanie zarodków może nastąpić podczas naturalnego cyklu pacjentki lub wspomaganego stymulacją hormonalną. Przygotowanie błony śluzowej macicy (endometrium), w której zagnieżdża się zarodek, polega na naśladowaniu cyklu naturalnego poprzez podawanie estradiolu i progesteronu.

KROK 4 – ZAPŁODNIENIE IN VITRO

W określonym momencie procedury Partner zostaje poproszony o oddanie nasienie w celu wykonana procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Nasienie oddawane jest w Klinice w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu. W Pracowni Rozrodu Wspomaganego komórki jajowe są łączone z plemnikami partnera pacjentki. Powstałe w ten sposób zarodki zostają umieszczone w inkubatorze, w którym mają odpowiednie warunki, do rozwoju. Rozwój zarodków obserwowany jest od 2 do 5 dni.

KROK 5 – TRANSFER

W zależności od sytuacji medycznej pacjentki i wskazań, do transferu wybiera się 1 lub 2 zarodki.  Zabieg polega na wprowadzeniu  cienkim cewnikiem zarodka bezpośrednio do jamy macicy. Jeżeli w procesie zapłodnienia doszło do powstania większej liczby zarodków  są one  zamrażane i wykorzystane w późniejszym okresie.  Po 11 dniach od transferu pacjentka wykonuje test ciążowy – oznacza poziom Bhcg w krwi.

Dlaczego warto skorzystać z programu dawstwa komórek jajowych w Gamecie?

 • Klinka Gameta ma najdłuższe doświadczenie w programach dawstwa gamet w Polsce
 • Zapewniamy profesjonalną opiekę medyczną niepłodnym parom
 • Mamy wysoką skuteczność in vitro z komórką dawczyni
 • Oferujemy wsparcie psychologa przed przystąpieniem do całej procedury
 • Komórki jajowe pochodzą od starannie wybranych,przebadanych, zdrowych dawczyń w wieku 18-30 lat
 • Z kandydatkami na dawczynie przeprowadzany jest szczegółowy wywiad medyczny, przechodzą ogólne badania ginekologiczne oraz badania zakaźne i testy psychologiczne. Ponadto mają wykonane badania genetyczne (kariotyp, badania w kierunku mukowiscydozy, zespół łamliwego chromosomu X ). Komórki jajowe, które proponujemy w naszej klinice, pochodzą od dawczyń, które poddane są większej ilości badań niż wymaga tego ustawodawstwo polskie oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego.
Badania Polska* Program dawstwa komórek jajowych w klinice Gameta
Wywiad i badanie lekarskie

Konsultacja psychologiczna
Badania biochemiczne

 • lipidogram
 • badania czynnościowe wątroby i nerek
Anty-HIV
Wirus zapalenia wątroby typ B (Hbs, Anty-Hbc)
Wirus zapalenia wątroby typ C (Anty-HCV)
Wirus zapalenia wątroby typ B – badanie techniką amplifikacji kwasów nukleinowych
Wirus zapalenia wątroby typ C badanie techniką amplifikacji kwasów nukleinowych
Kiła
Grupa Krwi
Układ grupowy Rh
Genetyka – Kariotyp
Genetyka – Mukowiscydoza
Genetyka – Zespół łamliwego chromosomu X
Elektroforeza białek surowicy krwi

* Badania obligatoryjne dla dawczyń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia RP

 

PROGRAM REALIZOWANY W KLINICE GAMETA ŁÓDŹ

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Cookies.