Ewa Góra MD, PhD

Physician

Specialist in Gynaecology and Obstetrics, Specialist in Clinical Genetics

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2003r). Uzyskała stopień doktora nauk medycznych podczas studiów doktoranckich w Klinice Chirurgii i Ginekologii Onkologicznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi z podstaw molekularnych raka jajnika w 2008r. Podczas wieloletniej pracy w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki zdobyła doświadczenie i ukończyła w 2013r specjalizację z ginekologii i położnictwa. Przez kilka ostatnich lat pracowała w szpitalu Wielospecjalistycznym Medeor Plus w Łodzi,  w Klinice Medycyny Płodu i Ginekologii WSS im. M. Pirogowa w Łodzi oraz Szpitalu Wielospecjalistycznym ProFamilia w Łodzi. Obecnie praktykuje w Zakładzie Genetyki Klinicznej CSK w Łodzi jako genetyk kliniczny, po uzyskaniu w 2019 roku swojej drugiej specjalizacji z genetyki klinicznej.

Podczas wieloletniej praktyki lekarskiej uczestniczyła w licznych  kongresach i kursach doskonalących umiejętności z zakresu ultrasonografii, echokardiografii płodowej zarówno w kraju jak i za granicą.  Odbyła szkolenia z zakresu badań prenatalnych u prof. Kyprosa Nicolaidesa w Londynie oraz staż u prof. Rabih Chaoui w Praxis Friedrichstrasse für Pränataldiagnostik w Berlinie. Przez kilka lat uczyła się echokardiografii płodowej u Pani prof. hab. n. med. M. Respondek-Liberskiej w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej ICZMP w Łodzi.

Posiada certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz międzynarodowy certyfikat The Fetal Medicine Foundation (niezbędne do wykonywania badań prenatalnych).
Zainteresowania zawodowe: położnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem badań prenatalnych, jak i ginekologii ogólnej i onkologicznej; diagnostyką niepłodności i leżących u jej podstaw zaburzeń genetycznych; badania ultrasonograficzne, położnicze i ginekologiczne; ostatnio także ginekologia estetyczną (jest współwłaścicielką firmy PerLei Strefa Kobiety S.C.)

By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our Cookies Policy.