Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach:

  • Poddziałania 1.1.1.: „Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne”,
  • Działania 1.1. „Ekspansja przez innowacje”,
  • Osi Priorytetowej I: „Komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programy Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
  • „Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego w zakresie opracowania skutecznych metod leczenia niepłodności u pacjentów z chorobami neurologicznymi”.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej spółki Gameta Gdynia Centrum Zdrowia oraz wzrost jej konkurencyjności i innowacyjności poprzez rozwój zaplecza infrastrukturalnego B+R, które to umożliwi prowadzenie badań w zakresie opracowywania skutecznych metod leczenia niepłodności.

W wyniku realizacji projektu firma Gameta Gdynia Centrum Zdrowia rozwinie bardzo innowacyjny dział badawczo – rozwojowy, a efekty prowadzonych badań pozwolą na wprowadzenie na rynek usług o znacznie większej jakości i użyteczności niż obecnie dostępne. Inwestycja umożliwi wzmocnienie potencjału innowacyjnego, konkurencyjnego oraz badawczo – rozwojowego województwa pomorskiego, w tym również Wnioskodawcy.

Wartość projektu: 972 111,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  437 449,95 PLN