PGD (PGT-M)  można wykonać dla dowolnego wcześniej znanego, odziedziczonego, pojedynczego genu, włączając w to geny autosomalne recesywne (np. zwłóknienie torbielowate), dominację autosomalną (np. chorobę Huntingtona) lub inne choroby genetyczne

PGD (PGT-M)  obejmuje testy molekularne pobranych blastomerów z zarodka i pozwala na wskazanie do transferu do macicy zarodków nieobciążonych genetycznie.

Cała procedura PGD  (PGT-M)  składa się z kilku etapów:

  • analizy sytuacji klinicznej
  • zaprojektowanie odpowiedniego testu genetycznego
  • zapłodnienia in vitro,
  • biopsji embrionu
  • diagnostyki genetycznej (PGT-M)
  • transferu zarodka