Warto więc skorzystać z pomocy psychologa, który może pomóc w przyjrzeniu się problemowi, pokazaniu schematów i radzeniu sobie z negatywnymi myślami. Ma to służyć ułożeniu relacji w związku, wskazaniu sposobów postępowania, tak by nastąpiła wzajemna harmonia i porozumienie oraz wzrost zaufania pomiędzy partnerami. Jeżeli para wspólnie zaakceptuje problem, przygotuje plan działania to w pewien sposób jednoczy się, zbliża do siebie i wtedy łatwiej osiąga wyznaczony cel.