Brak plemników w nasieniu – Biopsja jąder metodą microTESE

MicroTESE to metoda, która przewyższa swoją skutecznością standardowy zabieg pobrania plemników TESE. Jest to mikrochirurgiczny zabieg, który pozwala z nadzieją patrzeć na ojcostwo mężczyznom w sytuacjach uważanych do tej pory za beznadziejne. Dzięki microTESE mężczyźni z azoospermią , otrzymali szansę posiadania biologicznego potomka

Na czym polega microTESE?

MicroTESE to metoda, która polega na biopsji jądra pod dużym powiększeniem przy użyciu mikroskopu operacyjnego. Daje  możliwość uwidocznienia kanalików nasiennych i zlokalizowania obszarów, w których dochodzi nawet do niewielkiej produkcji plemników.

Dostęp do jądra uzyskuje się poprzez wykonanie nacięcia worka  mosznowego . Następnie operator wyszukuje pod mikroskopem potencjalne miejsca  produkcji plemników w kanalikach nasiennych w jądrach i pobiera je. Z pobranej tkanki embriolodzy wyszukują plemniki zdolne do zapłodnienia komórki jajowej metodą in vitro z mikroiniekcją plemnika do komórki jajowej.   Zabieg  wykonuje się w znieczuleniu ogólnym.

Jaka jest skuteczność microTESE?

Nawet do  80% mężczyzn, u których stwierdzono azoospermię, posiada w jądrach  ogniska wytwarzania plemników (spermatogenezy). Zabieg standardowej biopsji jądra (TESE) pozwala z powodzeniem wyodrębnić je i wykorzystać w celach sztucznego zapłodnienia (in vitro) u 40-50%. mężczyzn. Dzięki zabiegowi microTESE możliwe jest  wykrycie dodatkowych obszarów wytwarzania plemników Prawdopodobieństwo powodzenia zabiegu jest nawet 1,5 razy wyższe niż w przypadku standardowego TESE.

Kto przeprowadza microTESE?

Mikrochirurgia wymaga od specjalistów wysokiego wykwalifikowania oraz niezwykłej precyzji. Dlatego microTESE przeprowadzają eksperci, którzy doskonale znają strukturę i charakterystykę budowy jądra, a także działania aparatury mikrochirurgicznej.

Leczenie męskiej niepłodności metoda microTESE – wskazania

Zabieg MicroTESE powinien byś szczególnie rozważony  u pacjentów:

  • azoospermią nieobstrukcyjną (sekrecyjną) z niskim prawdopodobieństwem znalezienia plemników
    w jądrach (wysokie stężenie hormonu FSH w surowicy, mała objętość jader),
  • u pacjentów, u których nie znaleziono plemników podczas standardowej biopsji jąder TESE.

Azoospermia – czy skreśla szanse na posiadanie dzieci?

Wyróżniamy dwa rodzaje azoospermii: azoospermie obstrukcyjną (obturacyjną) i azoospermię sekrecją (nieobstrukcyjną). Przyczyną azoospermii obstrukcyjnej jest niedrożność dróg wyprowadzających plemniki z jąder. Prawdopodobieństwo znalezienie plemników w jądrach jest wysokie.  W przypadku azoospermii nieobstrukcyjnej (sekrecyjnej) dochodzi do braku produkcji lub znacznego upośledzenia wytwarzania plemników w jądrach.  W takie  szansa znalezienie plemników w jadrach jest dużo niższa.

Azoospermia – diagnoza

Azoospermię stwierdza się po wykonaniu dwóch niezależnych badań nasienia. Jeżeli wynik
w obydwu przypadkach wskaże brak plemników w nasieniu, wtedy lekarz potwierdza wstępnie postawioną diagnozę. Jednak wcześniej z pacjentem przeprowadzany jest szczegółowy wywiad medyczny, w którym pyta o przebyte w przeszłości choroby (np. świnkę). Wizyta obejmuje również badanie andrologiczne, badania hormonalne oraz inne, dobrane pod kątem indywidualnym, badania dodatkowe.

Badania mają na celu określenie prawdopodobieństwa zachowania produkcji plemników.

Azoospermia – dotychczasowe leczenie metodą TESE

Aby umożliwić mężczyźnie cierpiącemu na azoospermię posiadanie biologicznego potomstwa, do tej pory przeprowadzało się pobranie plemników z jąder metodą TESE. Polega ona na wykonaniu tzw „ślepej” biopsji jąder (TESE) . W czasie klasycznej biopsji (TESE) pobiera się losowo próbki materiału do badania. Jeśli w pobranych próbkach znajdują się plemniki, można je zamrozić lub wykorzystać od razu w procesie zapłodnienia komórki jajowej partnerki.

W przeciwnym razie wciąż istnieje możliwość, że spermatogeneza (proces produkcji plemników) zachodzi w innych fragmentach jąder. Wykonanie kolejnych biopsji jest możliwe. Jednak prawdopodobieństwo znalezienia plemników maleje z każdym zabiegiem. Ponadto każda kolejna biopsja w celu pobrania nasienia jest dla pacjenta uciążliwa.

Zabieg wykonywany w Klinice Gameta Łódź.