Anomalie chromosomalne:

  • są najczęstszą przyczyną braku implantacji zarodka co skutkuje brakiem ciąży
  • są najczęstszą przyczyną poronień
  • w sytuacji gdy nie dojdzie do poronienia mogą doprowadzić do urodzenia martwego dziecka lub dziecka z ciężkimi problemami fizycznymi i/lub natury umysłowej

Celem badania  PGS  (PGT-A)  w kierunku nieprawidłowości  chromosomalnych  jest podanie prawidłowego pod względem chromosomalnym zarodka w celu zwiększenia szans na ciążę,  zredukowanie  ryzyka poronienia oraz  zmniejszenia prawdopodobieństwa urodzenia dziecka
z chorobami wywołanymi przez nieprawidłowości chromosomalne.

Diagnostyka przedimplantacyjna nie jest rutynowo  stosowana  podczas leczeniqa metodą in vitro.  Nie zwiększa szansy na ciążę w przeliczeniu na pobranie komórek jajowych (na próbę in vitro).  Może zwiększyć szanse na ciąże  w przeliczeniu na podanie zarodka (transfer).

Podanie zarodka bez anomalii chromosomalnych nie gwarantuje uzyskania  ciąży i urodzenia dziecka. 

Wykonanie badania o PGS-NGS  (PGT-A) można rozważyć w poniższych sytuacjach :

  • Zaawansowany wiek kobiety
  • Pacjenci po powtarzających się niepowodzeniach implantacji zarodka (RIF)
  • Poronienia nawracające
  • Ciężki czynnik niepłodności męskiej
  • Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną

Zasadność wykonania  PGS-NGS  (PGT-A) jest decyzją  indywidualna  i  należy ją  przedyskutować z lekarzem prowadzącym lub genetykiem klinicznym. 

Jak przebiega badanie  PGS NGS  (PGT-A)?

Pobranie (biopsja) blastomerów w trakcie procedury in vitro.

Zarodek w piątej dobie powinien być zbudowany z kilkudziesięciu komórek (blastomery) . W jego osłonce specjalnym laserem wykonuje się otwór, przez który pobierane są komórki do badania. Zarodek ponownie jest umieszczany w inkubatorze a następnie jest zamrażany. Pobrane komórki poddawane są analizie.

Badanie / analiza pobranych blastomerów

Komórki pobrane w trakcie biopsji są analizowane z wykorzystaniem najnowocześniejszej techniki znanej jako sekwencjonowanie nowej generacji (NGS). Dzięki metodzie NGS  genetyk może odróżnić komórki prawidłowe od genetycznie nieprawidłowych.

Celem PGS  (PGT-A)  w kierunku aneuploidii jest podanie prawidłowego pod względem chromosomalnym zarodka w celu zwiększenia szans na ciążę, zredukowania ryzyka poronienia i zmniejszenia prawdopodobieństwa urodzenia dziecka z chorobami wywołanymi przez aneuploidie (np. Zespół Downa).