Metody endoskopowe są doskonałym narzędziem diagnostycznym i leczniczym w niepłodności spowodowanej m.in. przebytymi stanami zapalnymi miednicy mniejszej, endometriozą, mięśniakami macicy czy też wrodzonymi wadami macicy. Postęp techniczny i miniaturyzacja sprzętu pozwala na znaczne zmniejszenie inwazyjności zabiegów, skrócenie czasu pobytu w szpitalu oraz bardzo szybką rekonwalescencję. Chirurgia endoskopowa jest często integralnym elementem kompleksowej diagnostyki i leczenia niepłodności. Co ważniejsze – dzięki nim możemy na stałe przywrócić płodność kobiety dając jej szansę zajścia w ciąże w sposób naturalny.

W Gamecie stosujemy następujące operacyjne metody leczenia niepłodności: