Inseminacja nasieniem dawcy (bank nasienia, dawstwo niepartnerskie)

Funkcjonowanie banku nasienia oraz zastosowanie nasienia dawcy wymagają pozwolenia Ministerstwa Zdrowia. Idzie za tym wdrożenie procedur umożliwiających pozyskiwanie, przetwarzanie, konserwowanie, przechowywanie (bankowanie) oraz używanie nasienia.

Oddawanie nasienia – wymagania wobec dawcy

Prawo polskie oraz regulacje w Unii Europejskiej zalecają szczegółową ocenę serologiczną dawców nasienia w kierunku chorób zakażanych i chorób przenoszonych drogą płciową.

Dawcy nasienia wykorzystywani w klinikach Gameta dodatkowo przewyższają wymagania określone w Dyrektywie tkankowej Unii Europejskiej oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W naszych klinikach wykonujemy dawcom nasienia również szczegółowe badania genetyczne.

Kryteria doboru dawców nasienia

Potencjalni dawcy, oprócz tego, że przechodzą szczegółowe badania w kierunku chorób zakaźnych i genetycznych, muszą spełniać także takie warunki jak:

 • właściwa jakość nasienia i liczba plemników,
 • wiek (18–39 lat),
 • wywiad i badanie lekarskie,
 • osobowość.

Analiza krwi i moczu

W czasie dokładnej analizy krwi i moczu wykonuje się pełną morfologię krwi oraz badania w kierunku:

 • oznaczenie grupy krwi AB0 i Rh,
 • wirusa HIV I/II ,
 • wirusa HTLV I/II,
 • wirusowego zapalenia wątroby typu B,
 • wirusowe zapalenie wątroby typu C,
 • kiły,
 • przeciwciał IgG/IgM przeciw wirusowi CMV,
 • chlamydii,
 • rzeżączki.

W zależności od tego, czy dawca nasienia odbywa podróże, wykonujemy również badania w kierunku chorób tropikalnych, takich jak:

 • Wirus Zika,
 • Gorączka Zachodniego Nilu.

Inseminacja nasieniem dawcy – ocena i badanie ryzyka genetycznego

Aby wyeliminować ryzyko wystąpienia wad genetycznych u dzieci poczętych z nasienia dawcy, przeprowadzamy szereg badań w różnych kierunkach. Ocena ryzyka genetycznego obejmuje:

 • wywiad rodzinny dotyczący obciążeń chorobowych na przestrzeni 3–4 pokoleń analizowany przez wykwalifikowanego specjalistę w dziedzinie genetyki,
 • badanie kariotypu,
 • badanie przesiewowe pod kątem mukowiscydozy obejmujące mutacje genu odpowiedzialnego za tę chorobę (CFTR),
 • SMA (rdzeniowy zanik mięśni) u wszystkich aktywnych dawców od stycznia 2015 r.,
 • izolowany niedosłuch i utrata słuchu (związane z GJB2) dla nowych dawców od czerwca 2016 r.,
 • alfa i beta talasemia oraz niedokrwistość sierpowata (badanie przesiewowe dawców metodą HPLC i hematologia czerwonych krwinek) – w populacji Europy Północnej nosicieli tej choroby jest mniej niż 1 na 1000.

Nasienie dawcy poddawane jest procesowi kriokonserwacji (zamrażania) i wykorzystywane jest najczęściej do inseminacji domacicznej w szczególnych sytuacja może być również wykorzystane do zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro).

Zapłodnienie nasieniem dawcy – wskazania

 • Brak plemników w nasieniu – azoospermia (brak plemników w jadrach – negatywna biopsja jader).
 • Ciężkie nieprawidłowości nasienia.
 • Niepowodzenia zapłodnienia pozaustrojowego z wprowadzeniem plemnika do cytoplazmy komórki jajowej (in vitro fertilization-intracytoplazmic sperm injection, IVF-ICSI) spowodowane nieprawidłowymi parametrami nasienia.
 • Dziedziczna choroba genetyczna partnera.

PORÓWNANIE BADAŃ WYMAGANYCH WOBEC DAWCÓW W POLSCE I W NASZEJ KLINICE:

BadaniaPolska*Program inseminacji nasieniem dawcy w klinice Gameta
Wywiad i badanie lekarskie 
Badania biochemiczneLipidogrambadania czynnościowe wątroby i nerek
Chlamydia
Rzeżączka
Anty-HIV – 1,2
Wirus zapalenia wątroby typ B (Hbs, Anty-Hbc)
Wirus zapalenia wątroby typ C (Anty-HCV)
Wirus zapalenia wątroby typ B – badanie techniką amplifikacji kwasów nukleinowych
Wirus zapalenia wątroby typ C badanie techniką amplifikacji kwasów nukleinowych
Kiła
Grupa Krwi AB0
Układ grupowy Rh
Genetyka – Kariotyp
Genetyka – Mukowiscydoza
SMA rdzeniowy zanik mięśni
Izolowany niedosłuch i utrata słuchu (GJB2)
Genetyka – Zespół łamliwego chromosomu X
Alfa i beta talasemia i niedokrwistość sierpowata
Elektroforeza białek surowicy krwi