Skuteczność zabiegu inseminacji domacicznej biorąc pod uwagę ciąże kliniczne (ciąże potwierdzone w badaniu ultrasonograficznym)   wynosi do 15,5 %.  Szanse powodzenia rosną nawet do ponad 40 %  w przypadku wykonania 3 zabiegów w kolejnych cyklach.  

Stymulacja owulacji zwiększa szansę na ciążę po inseminacji domacicznej, jednak wzrasta   prawdopodobieństwo wystąpienia ciąży mnogiej.

Inseminacja  nasieniem anonimowego dawcy – skuteczność  ponad  50 % po  3 próbach w grupie kobiet przed 35 rokiem życia.