Rekrutacja – szkolenie wstępne dla pielęgniarek i położnych

Zapraszamy do rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu wstępnym dla pielęgniarek i położnych zgodnie z wymaganiami stawianymi ośrodkom medycznie wspomaganej prokreacji.

Poniżej program szkolenia. Termin realizacji szkolenia: 01.06.2018-29.06.2018r. Gameta Rzgów. Serdecznie zapraszamy.

szczegolowy_program_szkolenia_wstepnego_dla_pielegniarek_i_poloznych

By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our Cookies Policy.