Szkolenie wstępne dla pielęgniarek i położnych

W dniach 03-14. 02. 2020 r. w Gameta Łódź odbędzie się szkolenie wstępne dla pielęgniarek i położnych pracujących w Ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji – stosownie do zapisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku.

By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with our Cookies Policy.