Dowiedz się, czym jest dojrzewanie komórek jajowych in vitro (IVM), jak przebiega i dla kogo może być ta metoda wskazana.

Co to jest IVM (in vitro maturation)

IVM (in vitro maturation) polega na pobraniu niedojrzałych komórek jajowych wraz z otaczającym je komórkami ziarnistymi (COCs – cumulus oocyte complexes tzw. „kumulusów”) w stadium pęcherzyka zarodkowego (GV – germinal vesicle). Oocyty GV w warunkach laboratoryjnych przechodzą proces dojrzewania do osiągnięcia stadium metafazy drugiego podziału mejotycznego (MII), co zajmuje od 24 do 36 godzin. Niedojrzałe komórki jajowe pobierane są z małych pęcherzyków (6 -12 mm) obecnych w jajniku niezależnie od fazy cyklu (średnica dojrzałego pęcherzyka w jajniki wynosi ok. 20 mm). Komórki jajowe, które zostały poddane IVM są następnie zapładniane in vitro metodą ICSI.

IVM a stymulacja jajników

Dzięki zastosowaniu dojrzewania komórek in vitro etap stymulacji jajników może być pominięty, a cały proces dojrzewania oocytów zamiast w jajniku odbywa się w warunkach laboratoryjnych. Dlatego też IVM może być alternatywą dla kobiet z przeciwskazaniem do hormonalnej stymulacji jajników czy wysokim ryzykiem zespołu hiperstymulacyjnego.

Pobranie niedojrzałych komórek jajowych (punkcja jajników)

Komórki jajowe do IVM są pobierane podczas standardowej punkcji jajników. Zabieg taki jednak trwa dłużej. Ponadto w przypadku IVM ryzyko powikłań pod postacią krwawienia z jajników może być większe.

U kobiet ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, celem zabezpieczenia płodności, niedojrzałe komórki jajowe można również otrzymać z usuniętego jajnika przeznaczonego do zamrożenia, podać procedurze dojrzewania i zamrozić na przyszłość (metoda eksperymentalna).

Przygotowanie jamy macicy do IVM

Niedojrzałe komórki jajowe najczęściej pobiera się na początku cyklu, kiedy to błona śluzowa jamy macicy (endometrium) jest zbyt cienka, aby przenieść do niej zarodek. Dlatego też po pobraniu komórek jajowych z reguły stosuje się estrogeny w celu przygotowania endometrium do świeżego transferu.

Wyniki IVM. Dlaczego lekarz rutynowo nie zaproponuje Ci tej metody?

Dopiero w 2021 roku Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu (ASRM) uznało, że IVM nie jest już metodą eksperymentalną.

Pomimo pokładanych nadziei wyniki IVM są od 30-50% gorsze od standardowego leczenia metoda in vitro– pomimo faktu, że kwalifikowane do tej metody były kobiety dobrze rokujące z wysoką rezerwą jajnikową. Przebieg ciąży rozwój i zdrowie dzieci urodzonych po IVM są prawidłowe, aczkolwiek na ten moment poddano analizie małą liczbę ciąż i urodzeń.

Przyszłość IVM i potencjalne wskazania

Obecnie wciąż trwają próby poprawienia skuteczności dojrzewania komórek jajowych in vitro (IVM). Ze względu na zastosowanie prewencji zespołu hiperstymulacyjnego – zespół policystycznych jajników (PCOS) nie jest obecnie wskazaniem do IVM.

Szczególną grupą, która mogłaby skorzystać z IVM, są pacjentki ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową. Zaliczyć tu należy kobiety z wysoką rezerwą jajnikową i przeciwskazaniami do stymulacji hormonalnej, dziewczynki przed dojrzewaniem płciowym oraz pacjentki z przeciwskazaniem do transplantacji tkanki jajnikowej (OTO-IVM).