Do naszej kliniki zgłosiła się para 30 latków – Kasia i Michał. Podczas wywiadu ustaliliśmy, że starania o ciążę trwały ponad 2 lata i były regularne. 

Aby poznać przyczynę problemów z zajściem w ciążę, wykonano badania hormonalne, ultrasonograficzne, badanie nasienia oraz oceniono drożność jajowodów. Na podstawie uzyskanych wyników zdecydowano o zakwalifikowaniu pary do procedury in vitro. Główne wskazanie stanowiła niska, nieadekwatna do wieku rezerwa jajnikowa Kasi, ponadto parametry nasienia Michała były nieco poniżej normy.

W wyniku procedury in vitro, pomimo stosowania maksymalnych dawek leków, nie udało się uzyskać komórek jajowych zdolnych do zapłodnienia. W związku z tym procedura zakończyła się niepowodzeniem. Procedura in vitro została powtórzona, niestety ponownie nie uzyskano prawidłowych komórek jajowych.

Czy taka sytuacja oznacza definitywny brak szans na ciążę? Nie, opisywana para po konsultacji z lekarzem prowadzącym zdecydowała się na zastosowanie komórek jajowych od anonimowej dawczyni i w wyniku procedury in vitro uzyskano prawidłową ciążę zakończoną porodem zdrowej dziewczynki.

Leczenie niepłodności – kiedy zgłosić się do lekarza?

Jeśli przez okres powyżej 12 miesięcy para bezskutecznie stara się o potomstwo, powinna skonsultować się ze specjalistą w zakresie leczenia niepłodności. 

Dobór metody leczenia zależy od postawionego uprzednio rozpoznania. U niektórych par – tak jak w opisywanym przypadku – nie jest możliwe zastosowanie własnego materiału biologicznego. Wtedy niezbędne jest skorzystanie z banku nasienia, dawstwa komórek jajowych lub adopcji zarodków.

W przypadku Kasi i Michała, ze względu na niską rezerwę jajnikową pacjentki, zaproponowano in vitro jako metodę leczenia pierwszego wyboru. Następnie – ze względu brak powodzenia tej procedury – dawstwo komórek jajowych.

Na czym polega in vitro z komórkami jajowymi dawczyni?

In vitro z komórkami jajowymi dawczyni stanowi szansę na ciążę dla kobiet, u których – z różnych powodów zdrowotnych – nie można wykorzystać własnych komórek. Komórki jajowe od anonimowej dawczyni są zapładniane nasieniem partnera. Podanie zarodka może nastąpić podczas naturalnego cyklu pacjentki lub cyklu wspomaganego stymulacją hormonalną.

Dawstwo zgodnie z polskim prawem jest w pełni anonimowe. Dobór dawczyni następuje na podstawie cech takich jak kolor oczu, kolor i struktura włosa, rasa, budowa ciała i grupa krwi. Dawczynie komórek jajowych są w pełni zdrowymi kobietami, które mają za sobą urodzenie przynajmniej jednego zdrowego dziecka. Kwalifikacja do procedury in vitro z komórkami jajowymi dawczyni następuje po uprzedniej konsultacji psychologicznej, która ma na celu ocenę gotowości i stanowi wsparcie dla pary decydującej się na korzystanie z dawstwa.

Leczenie niepłodności to często złożony proces

Należy pamiętać, że leczenie niepłodności zawsze wymaga holistycznego podejścia do problemu, dlatego oprócz podstawowego leczenia istotny jest również zdrowy trybu życia obojga partnerów. Ponadto niektóre pary wymagają dodatkowo pomocy psychologa, dietetyka czy seksuologa w czasie procesu leczniczego. We wszystkich tych aspektach możemy Państwa wspomóc w naszych klinikach leczenia niepłodności.