BYDGOSKI PROGRAM JEST REALIZOWANY PRZEZ KLINIKĘ GAMETA BYDGOSZCZ

Kto może przystąpić do Programu dofinansowania in vitro w mieście Bydgoszcz?

Do miejskiego Programu refundacji leczenia niepłodności w Bydgoszczy zostaną zakwalifikowane pary niemogące zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 43 lata (w/g rocznika urodzenia)
 • spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka
 • są mieszkańcami Bydgoszczy
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów.

Dowiedz się więcej o programie dofinansowania in vitro dla Bydgoszczy: (+48) 52 555 7777

Kryteria wykluczenia z programu refundującego in vitro w Bydgoszczy stanowią:

 1. Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego:
  • Potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/(AMH między 0,5-07 ng/mL do sprawdzenia w Klinice).
  • Nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia)
  • Nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji.
  • Wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży.
  • Brak macicy
 2. Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie – dawstwo męskich komórek rozrodczych:
  • Potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL. (AMH między 0,5-07 ng/mL do sprawdzenia w Klinice).
  • Nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych
   w dwóch cyklach stymulacji.
  • Wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży.
  • Brak macicy.
  • Negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę w sprawie gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.
 3. Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka:
  • Wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży.
  • Brak macicy.
  • Negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę w sprawie gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Co zyskuję, korzystając z Programu refundacji in vitro dla miasta Bydgoszczy:

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie):

 • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo badań.
 • stymulacja mnogiego jajeczkowania wraz z nadzorowaniem jej przebiegu;
 • dobór dawcy nasienia (w przypadku dawstwa innego niż partnerskie);
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajnikowych;
 • znieczulenie ogólne dożylne podczas zabiegu pobrania komórek jajowych;
 • zapłodnienie komórki jajowej dostępnymi obecnie metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro (preparatyka nasienia, konsultacja medyczna po wykonaniu zabiegu, mikroiniekcja plemnika do komórki jajowej, obserwacja rozwoju zarodka do 2, 3, 5 lub 6 doby tzw. stadium blastocysty);
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja (witryfikacja) zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy, w celu późniejszego wykorzystania przez parę w późniejszych cyklach.

Kwota dofinansowania miejskiego programu in vitro dla Bydgoszczy

Kwota dofinansowania bydgoskiego programu wynosi do 7000 zł do procedury IVF, IVF/ICSI z dawstwa partnerskiego oraz innego niż partnerskie, oraz do 3000 zł do procedury anonimowego biorstwa zarodka.

Jak wygląda proces aplikacji do bydgoskiego programu wsparcia leczenia niepłodności?

 • prosimy o zgłoszenie się do na kwalifikację do programu do Kliniki Gameta Bydgoszcz,
 • kwalifikacje w klinice Gameta, dokonywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, aktualną wiedzą medyczną oraz przepisami ustawy o leczeniu niepłodności,
 • prosimy o zebranie ze sobą na wizytę lekarską dokumentacji medycznej potwierdzającej dotychczasową diagnostykę i leczenie lub okazanie wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie,
 • konsultacje i badania diagnostyczne, które są niezbędne do dokonania kwalifikacji medycznej:
  • Badanie nasienia (ważne 180 dni),
  • USG ginekologiczne,
  • USG piersi (ważne 12 miesięcy),
  • AMH  (ważne 180 dni),
  • FSH 2/3 dzień cyklu – kobieta (ważne 180 dni),
  • TSH  kobieta (ważne 180 dni),
  • Grupa krwi  wykonuje para,
  • HbsAg  wykonuje para (ważne 180 dni),
  • a-HCV  wykonuje para (ważne 180 dni),
  • a-Hbc  wykonuje para (ważne 180 dni),
  • HIV  wykonuje para (ważne 180 dni),
  • WR wykonuje para (ważne 180 dni),
  • CMV IgM  wykonuje para (ważne 180 dni),
  • CMV IgG  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • Toxo IgM  kobieta (ważne 180 dni),
  • Toxo IgG kobieta (ważne 180 dni),
  • Rubella IgM  kobieta (ważne 180 dni),
  • Rubella IgG kobieta (ważne 180 dni),
  • Biocenoza pochwy  (ważne 180 dni),
  • Cytologia kobieta (wynik ważny 2 lata)
  • Chlamydia metoda PCR wymaz z szyjki macicy  (wynik ważny 180 dni),
 • dodatkowe badania diagnostyczne, uzależnione od sytuacji klinicznej pacjentów mi.in.:
  • Histeroskopia diagnostyczna,
  • Kariotyp,
  • CFTR,
  • USG ginekologiczne 3D/4D,
  • Konsultacje u innych lekarzy specjalistów (np. chorób zakaźnych, endokrynolog, psychiatra, genetyk),

W przypadku wątpliwości lekarz może poprosić o powtórzenie badania (AMH między 0,5-07 ng/mL do sprawdzenia w Klinice).

 • po spełnieniu wymogów formalnych, kwalifikacji medycznej i wystawieniu przez lekarza kliniki orzeczenia o stanie zdrowia zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015r., przesłany zostanie do Urzędu Miasta Bydgoszczy wniosek o zatwierdzenie finansowania programu in vitro dla wnioskującej pary
 • wymagać będziemy podpisania następujących oświadczeń:
  • oświadczenie o miejscu zamieszkania,
  • oświadczeniu o zgodzie o przetwarzaniu danych osobowych,
  • oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim,
  • zgody na leczenie.

Dofinansowanie do bydgoskiej procedury programu leczenia niepłodności nie obejmuje kosztów:

 • Badania kwalifikujące, w tym laboratoryjne (możliwość wykonania u Oferenta lub w dowolnej placówce.
 • Koszty leków.
 • Dodatkowe procedury – w przypadku wskazań medycznych.
 • Transfer kriokonserwowanych zarodków
 • Przechowywanie zamrożonych (konserwowanych) zarodków

Zobowiązania pacjenta o przekazaniu wyników leczenia

Mieszkańcy Bydgoszczy, którzy skorzystają z dofinansowania leczenia w ramach Programu, zobligowani będą do informowania o wynikach leczenia, w szczególności o:

 • powodzeniu leczenia,
 • przebiegu ciąży i porodu,
 • sytuacji zdrowotnej dziecka po narodzinach.