Miejski program leczenia niepłodności metodą in vitro dla Chojnic na lata 2017-2023

Chojnicki program dofinansowania leczenia metodą in vitro jest realizowany przez klinikę Gameta Gdynia

Kto może przystąpić do programu dofinansowania in vitro w Chojnicach?

Wymogi formalne chojnickiego programu refundacji leczenia niepłodności — stan na rok 2022

 • para musi pozostawać w związku małżeńskim
 • w dniu kwalifikacji do programu para złoży stosowne oświadczenie lub dokument potwierdzający, że oboje małżonkowie są mieszkańcami Chojnic
 • w dniu kwalifikacji do programu należy złożyć stosowne oświadczenie, w którym para potwierdza, że nie uczestniczyła lub uczestniczyła w maksymalnie dwóch zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych
 • oboje partnerzy rozliczają się z podatków z Urzędem Skarbowym w Chojnicach (weryfikacja na podstawie ostatniej rozliczonej deklaracji PIT)

Wymogi medyczne kwalifikujące do uczestnictwa w programie leczenia niepłodności dla miasta Chojnice:

 • w dniu zgłoszenia do programu wiek kobiety musi mieścić się w przedziale 21-40 lat wg rocznika urodzenia, (warunkowo do 42 lat, w tym kobiety z chorobą nowotworową) oraz kobiety poddawane leczeniu gonadotoksycznemu (od 18 roku życia), wiek mężczyzn nie jest określony,
 • poziom hormonu AMH u kobiety wynosi powyżej 0,7ng/ml (badania nie starsze niż 6 miesięcy)
 • para spełnia ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego, czyli została zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez klinikę, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku

Co zyskuję, korzystając z programu dofinansowania in vitro w Chojnicach?

Mieszkańcy Chojnic mogą otrzymać maksymalnie trzykrotne dofinansowanie do 5 000 zł do jednej procedury zapłodnienia in vitro, składającej się z następujących etapów:

 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych (pobranie komórek jajowych),
 • znieczulenie ogólne podczas zabiegu punkcji,
 • zapłodnienie komórki jajowej metodą uzależnioną od sytuacji medycznej pary (ICSI, IMSI, PICSI lub hbIMSI) oraz nadzór nad rozwojem zarodków,
 • przeprowadzenie transferu świeżych zarodków do jamy macicy,
 • witryfikację zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym,
 • przechowywanie zarodków kriokonserwowanych do roku,
 • dwie wizyty lekarskie w czasie ciąży.

Dodatkowo, każda para objęta programem dofinansowania in vitro przez Gminę Miejską Chojnice może skorzystać bezpłatnie z wizyty u psychologa.

Jak wygląda proces aplikacji do programu wsparcia leczenia niepłodności dla miasta Chojnice?

 1. Zadzwoń do kliniki Gameta Gdynia Centrum Zdrowia
 2. Zapisz się na wizytę kwalifikacyjną
 3. Przygotuj kopię pełnej dokumentacji medycznej
 4. Spotkaj się z lekarzem kwalifikującym lub koordynatorem w klinice
 5. Otrzymaj dofinansowanie i rozpocznij leczenie

Pamiętaj!

Rodzinę tworzyć będziecie razem, dlatego na wizycie powinniście pojawić się oboje.

Nie zapomnijcie zabrać swoich dokumentów tożsamości.

Jak wygląda wizyta kwalifikacyjna upoważniająca do wzięcia udziału w chojnickim programie dofinansowania in vitro?

Spotkacie się z lekarzem lub koordynatorem, który wyjaśni zasady uczestnictwa w Programie i pomoże w wypełnieniu oświadczeń oraz pozostałych dokumentów wymaganych do kwalifikacji do Programu. W trakcie spotkania lekarz przeanalizuje Waszą dotychczasową historię leczenia niepłodności. Może się zdarzyć, że będzie brakowało aktualnych, niezbędnych do kwalifikacji badań, zostaną one zlecone przez lekarza.

Lekarz prowadzący przygotuje także plan leczenia, w którym uwzględni daty kolejnych wizyt, nazwy i dawki leków, przybliżony termin procedury pobrania komórek rozrodczych i transferu zarodków. Lekarz wyda niezbędne recepty i wyjaśni zasady działania leków oraz omówi możliwe ryzyka związane z ich przyjmowaniem. Podczas wizyty kwalifikacyjnej pacjenci podpisują zgodę na leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Co dalej?

Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie leczenia in vitro
Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą przez Realizatora Programu (klinikę) według daty wystawienia potwierdzenia kwalifikacji formalnej oraz medycznej.

Rozpoczęcie leczenia metodą in vitro

Po pozytywnej kwalifikacji do Programu, klinika poinformuje Was o najbliższym możliwym terminie rozpoczęcia leczenia. Kliniki mogą przyjąć jedynie określoną liczbę zakwalifikowanych par, zgodnie z przyznanym budżetem. Warto zatem zgłosić się jak najszybciej!

Dofinansowanie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego refundowanego przez miasto Chojnice nie obejmuje kosztów:

 • badań kwalifikujących do procedury in vitro,
 • dodatkowych konsultacji specjalistycznych,
 • nadzoru nad stymulacją mnogiego jajeczkowania,
 • leków,
 • przechowywania zarodków powyżej jednego roku,
 • wynikających z indywidualnych potrzeb zdrowotnych pary,
 • witryfikacji oocytów (komórek jajowych),
 • przechowywania oocytów.

Kontakt
Gameta Gdynia Centrum Zdrowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Św. Piotra 21, 81-347 Gdynia

tel. (58) 526 10 02
tel. 501 757 111
e-mail: rejestracja-gdynia@gameta.pl
gameta.pl/gameta-gdynia