Miejski Program In Vitro dla Częstochowy 2021-2023

Częstochowski program realizowany będzie przez klinikę Gameta Łódź

Zgłoszenia do udziału w programie będą przyjmowane w sobotę, 25 lutego 2023 r., od godziny 9:00 do 12:00 w holu głównym na parterze Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13. PRZY NABORZE WNIOSKÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Pary, które chcą skorzystać z programu refundacji in vitro w Klinice Gameta Łódź, mieszczącej się w Rzgowie, przy ulicy Rudzkiej 34/36, powinny zaznaczyć we wniosku Klinika Gameta Łódź. W razie pytań prosimy o kontakt z Kliniką pod numerem telefonu: +48 42 645 7777

Do częstochowskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego zostaną zakwalifikowane niepłodne pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika urodzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
 • są mieszkankami i mieszkańcami Częstochowy,
 • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Warunki formalne uczestnictwa w programie refundacji in vitro w Częstochowie

 • prosimy o zgłoszenie się do kliniki w Łodzi (Rzgów) na kwalifikację do częstochowskiego programu
 • kwalifikacje w klinice Gameta, dokonywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, aktualną wiedzą medyczną oraz przepisami ustawy o leczeniu niepłodności
 • prosimy o zebranie ze sobą na wizytę lekarską dokumentacji medycznej potwierdzającej dotychczasową diagnostykę i leczenie lub okazanie wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie
 • konsultacje i badania diagnostyczne, które są niezbędne do dokonania kwalifikacji medycznej mieszkańców Częstochowy:
  • Badanie nasienia (ważne 180 dni)
  • USG ginekologiczne
  • USG piersi (ważne 12 miesięcy)
  • AMH  (ważne 180 dni)
  • FSH 2/3 dzień cyklu – kobieta (ważne 180 dni)
  • TSH  kobieta (ważne 180 dni)
  • Grupa krwi  wykonuje para
  • HbsAg  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • a-HCV  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • a-Hbc  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • HIV  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • WR wykonuje para (ważne 180 dni)
  • CMV IgM  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • CMV IgG  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • Toxo IgM  kobieta (ważne 180 dni)
  • Toxo IgG kobieta (ważne 180 dni)
  • Rubella IgM  kobieta (ważne 180 dni)
  • Rubella IgG kobieta (ważne 180 dni)
  • Biocenoza pochwy  (ważne 180 dni)
  • Cytologia kobieta (wynik ważny 2 lata)
  • Chlamydia metoda PCR wymaz z szyjki macicy  (wynik ważny 180 dni)
 • dodatkowe badania diagnostyczne, uzależnione od sytuacji klinicznej pacjentów mi.in.:
  • Histeroskopia diagnostyczna
  • Kariotyp
  • CFTR
  • USG ginekologiczne 3D/4D
  • Konsultacje u innych lekarzy specjalistów (np. chorób zakaźnych, endokrynolog, psychiatra, genetyk)

Akceptujemy wyniki badań z innych laboratoriów. W przypadku wątpliwości lekarz może poprosić o powtórzenie badania.

 • wymagać będziemy podpisania następujących oświadczeń:
  • oświadczeniu o zgodzie o przetwarzaniu danych osobowych
  • zgody na leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro)