Miejski Program In Vitro dla Gdańska 2021-2025

Program realizowany przez Klinikę Leczenia Niepłodności Gameta Gdynia

Warunki przystąpienia do programu dofinansowania in vitro w mieście Gdańsk

Do gdańskiego programu leczenia niepłodności zostaną zakwalifikowane niepłodne pary, które spełniają następujące kryteria:

 • Wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat (warunkowo 42 lata, w tym kobiety z chorobą nowotworową),  w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej istnieje szansa na wyidukowanie u Niej mnogiego jajeczkowana (AMH powyżej 0,7 ng/ml co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku)
 • Kobiety poddawane leczeniu gonadotoksycznemu od 18 roku życia
 • Para została zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku
 • Pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności
 • W dniu kwalifikacji do programu zamieszkują na terenie Gdańska przynajmniej od roku i rozliczają się (oboje) z podatków z Urzędem Skarbowym w Gdańsku

Warunki formalne programu refundacji in vitro w Gdańsku

 • prosimy o zgłoszenie się do kliniki na kwalifikację do programu refundacji in vitro miasta Gdańsk
 • kwalifikacje w klinice Gameta (oddział gdyński), dokonywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, aktualną wiedzą medyczną oraz przepisami ustawy o leczeniu niepłodności
 • prosimy o zebranie ze sobą na wizytę lekarską dokumentacji medycznej potwierdzającej dotychczasową diagnostykę i leczenie lub okazanie wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie
 • konsultacje i badania diagnostyczne które są niezbędne do dokonania kwalifikacji medycznej:
  • Badanie nasienia (ważne 180 dni)
  • USG ginekologiczne
  • USG piersi (ważne 12 miesięcy)
  • AMH  (ważne 180 dni)
  • FSH 2/3 dzień cyklu – kobieta (ważne 180 dni)
  • TSH  kobieta (ważne 180 dni)
  • Grupa krwi  wykonuje para
  • HbsAg  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • a-HCV  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • a-Hbc  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • HIV  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • WR wykonuje para (ważne 180 dni)
  • CMV IgM  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • CMV IgG  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • Toxo IgM  kobieta (ważne 180 dni)
  • Toxo IgG kobieta (ważne 180 dni)
  • Rubella IgM  kobieta (ważne 180 dni)
  • Rubella IgG kobieta (ważne 180 dni)
  • Biocenoza pochwy  (ważne 180 dni)
  • Cytologia kobieta (wynik ważny 2 lata)
  • Chlamydia metoda PCR wymaz z szyjki macicy  (wynik ważny 180 dni)
 • dodatkowe badania diagnostyczne, uzależnione od sytuacji klinicznej pacjentów mi.in.:
  • Histeroskopia diagnostyczna
  • Kariotyp
  • CFTR
  • USG ginekologiczne 3D/4D
  • Konsultacje u innych lekarzy specjalistów (np. chorób zakaźnych, endokrynolog, psychiatra, genetyk)
   Akceptujemy również wyniki badań z innych laboratoriów niż Klinika Leczenia Niepłodności w Gdyni. W przypadku wątpliwości lekarz może poprosić o powtórzenie badania.
 • po spełnieniu wymogów formalnych, kwalifikacji medycznej i wystawieniu przez lekarza kliniki orzeczenia o stanie zdrowia zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015r., przesłany zostanie do Urzędu Miasta Gdańska wniosek o zatwierdzenie finansowania dla wnioskującej pary
 • wymagać będziemy podpisania następujących oświadczeń:
  • oświadczenie o miejscu zamieszkania
  • oświadczeniu o zgodzie o przetwarzaniu danych osobowych
  • oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim
  • zgody na leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego

Finansowanie leczenia niepłodności — Miejski Program in vitro dla Gdańska

koszty, które ponoszą pacjenci to:

 • wizyty lekarskie przed rozpoczęciem stymulacji, wizyta orzekająca o stanie zdrowia
 • badania konieczne przed rozpoczęciem stymulacji zgodnie z Programem i ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r.
 • opłata początkowa – część kliniczna, nadzór medyczny nad przebiegiem stymulacji (wizyty lekarskie, USG, badania laboratoryjne przed znieczuleniem, estradiol, progesteron): 2280 zł
 • dopłata do procedury laboratoryjno zabiegowej – część zabiegowa, biotechnologiczna, embriotransfer zarodka oraz zamrożenie i przechowywanie przez pierwszy rok zarodków – 2730 zł
 •  dofinansowanie miasta Gdańsk do procedury biotechnologicznej do 6000 zł