Rekrutacja pacjentów do programu in vitro będzie prowadzona w klinice Gameta Łódź (Rzgów), wypełnione wnioski będą przekazywane do Urzędu Gminy Aleksandrów Łódzki.

Kryteria kwalifikacji do miejskiego programu dofinansowania in vitro w Aleksandrowie Łódzkim — stan na rok 2022

Do Programu, którego koordynatorem jest gmina Aleksandrów Łódzki, zostaną zakwalifikowane pary spełniające poniższe kryteria:

a. stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu (udokumentowane medycznie),

b. w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia zgodnie z datą urodzenia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 45 lat (zgodnie z datą urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0.7 ng/mL , FSH < 15 mU/mL lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka,

Co zyskuję, korzystając z programu in vitro w gminie Aleksandrów Łódzki?

W ramach Programu in vitro każda para z problemem niepłodności, zamieszkująca w Aleksandrowie Łódzkim, ma prawo skorzystać z jednej procedury wspomaganego rozrodu, która obejmuje następujące elementy:

a. kontrolowana stymulacja jajeczkowania prowadząca do uzyskania komórek jajowych o pełnym potencjale rozrodczym,

b. punkcję jajników, tj. pobranie komórek jajowych pod kontrolą ultrasonografii,

c. znieczulenie ogólne podczas punkcji,

d. pozaustrojowe zapłodnienie komórki jajowej

e. hodowlę zarodków,

f. transfer zarodków do jamy macicy,

g. przechowanie zarodków o prawidłowym rozwoju, które nie zostały przeniesione do macicy, do czasu ich wykorzystania. Koszt przechowywania niewykorzystanych zarodków ponosi para biorąca udział w programie.

Formalne kryteria kwalifikacji do miejskiego programu refundacji in vitro dla Aleksandrowa Łódzkiego:

 • para zgłaszająca się do miejskiego programu in vitro mieszka na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki od co najmniej 3 lat. W celu przyspieszenia weryfikacji wniosku przez przez Urząd Miasta w Alekdansrowie Łódzkim,  pacjenci mogą złożyć pierwsze strony deklaracji podatkowych za ostatnie 3 lata każdego z pacjentów.

Kryteria wykluczające z udziału w programie wsparcia leczenia niepłodności:

 • w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa partnerskiego:
 1. potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH poniżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL; (badanie ważne do 3 miesięcy od momentu wykonania),
 2. nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia),
 3. nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji (potwierdzone dokumentacją medyczną),
 4. wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
 5. brak macicy;
 • w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo męskich komórek rozrodczych):
 1. nieprawidłowe parametry nasienia partnera;
 • w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka:
 1. wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
 2. brak macicy.

O zakwalifikowaniu pacjentów do Programu w gminie Aleksandrów Łódzki decyduje  kolejność zgłoszeń.

W trakcie trwania programu dofinansowania in vitro, mieszkańcy Aleksandrowa Łódzkiego mogą skorzystać z jednej próby w ramach dofinansowania.