Program realizowany w Gameta Wrocław

Kwalifikacja par do udziału w programie

a. kryteria włączenia:

 • wiek kobiety w przedziale 20- 43 r. ż.,
 • zameldowanie i zamieszkiwanie na terenie Gminy Jelcz-Laskowice od co najmniej 12 miesięcy, obydwu osób zakwalifikowanych do terapii,
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych za ostatni rok w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice, ze wskazaniem tej gminy jako miejsca zamieszkania, weryfikowane na podstawie przedstawienia przez każdą z osób zakwalifikowanych do terapii jednego z trzech niżej wymienionych dokumentów:
  • pierwsza strona PIT opatrzona prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia
  • pierwsza strona PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO)
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
 • oświadczenie o stwierdzonej przyczynie niepłodności lub nieskutecznym leczeniu niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszeniedo udziału w programie;

b. kryteria wykluczenia:

 • skorzystanie 3-krotnie z dofinansowania w Programie,
 • pary niezameldowane na terenie Gminy Jelcz-Laskowice.

Wszystkie zainteresowane pary zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 71 880 02 22