Kryteria kwalifikacji pacjentów:

  1. Zakwalifikowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatora programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i rekomendacjami,
  2. Posiadanie bezpośredniego wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
  3. Zameldowanie i zamieszkiwanie na terenie Gminy Kobylnica od co najmniej 12 miesięcy,
  4. Związek małżeński lub partnerski, stwierdzona niepłodność lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do udziału w programie,
  5. wiek kobiety 20-43 r.ż.,
  6. Z Programu będą mogły skorzystać pary obecnie zmagające się z problemem niepłodności, które mają dziecko, ale w pierwszej kolejności pierwszeństwo będą miały pary bezdzietne (pary, które już mają dzieci, będą brane pod uwagę w przypadku, gdy do Programu w danym roku zgłosi się mniej niż 5 par), o kwalifikacji do Programu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wszystkich wymagań.

Kryteria wyłączenia:

  • uczestnictwo w 3 poprzednich edycjach Programu,
  • pary niezameldowane na terenie Gminy Kobylnica.

Zapraszamy do Gameta Gdynia, która jest realizatorem Programu.