Nowogardzki program dofinansowania in vitro realizowany jest przez Klinikę Leczenia Niepłodności Gameta Gdynia

Warunki przystąpienia do miejskiego programu dofinansowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego w gminie Nowogard — stan na rok 2022:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 wg rocznika urodzenia- dopuszczam się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej (AMH powyżej 0,7 ng/ml);
  • niepowodzenie wcześniejszej diagnostyki i leczenia niższego rzędu wg obowiązujących rekomendacji lub posiadanie bezpośrednich wskazań do zapłodnienia pozaustrojowego;
  • związek małżeński lub partnerski;
  • pacjenci są mieszkańcami Gminy Nowogard
  • kwalifikacja do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi PTMRiE.

Kryteria wyłączenia z nowogardzkiego programu refundacji leczenia metodą in vitro:

  • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: FSH powyżej 15 mU/ml lub AMH poniżej 0,5 ng/ml;
  • nawracające utraty ciąży w tym samym związku (więcej niż 3 udokumentowane poronienia);
  • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
  • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
  • brak macicy.

W ramach programu dofinansowania in vitro w gminie Nowogard, para ma prawo skorzystać z jednej, zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu.