Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Starachowice w latach 2024-2026 – Program realizowany w Gameta Kielce.

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej dotyczącej zastosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego

  1. Kobieta i mężczyzna, aplikujący do programu w dniu zgłoszenia muszą mieć ukończone 20 lat i nie więcej niż 49 w przypadku kobiet;
  2. Poziom AMH u kobiety musi wynosić > 0,7ng/ml
  3. Osoby aplikujące muszą mieszkać na terenie Starachowic tj. być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie Starachowic w rozumieniu Kodeksu cywilnego od minimum 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu;
  4. Osoby przystępujące do Programu muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich trzech lat.
  5. U osób aplikujących do Programu musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowe.

Program daje możliwość dofinansowania do procedury in vitro do 5000 zł.

Serdecznie zapraszamy! Do Gameta Kielce! Telefon: 41 369 55 55