Kto może przystąpić do Programu?

Do Programu zostaną zakwalifikowane pary spełniające poniższe kryteria:

 • stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;
 • w dniu zgłoszenia do Programu wiek kobiety mieści się w przedziale 25 – 43 lata, a mężczyzny 25-50 lat (w/g rocznika urodzenia);
 • para zgłaszająca akces do Programu zamieszkuje na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (jest zameldowana na terenie Gminy Tarnowo Podgórne od minimum 12 miesięcy w chwili zgłoszenia do Programu);
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów ewentualnych kriotransferów;
 • decyzję o kwalifikacji pary do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego podejmuje Realizator Programu mając na uwadze ustawowe warunki podjęcia terapii zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałe kryteria zawarte w niemniejszym Programie.

Kryteria wykluczenia stanowią:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL;
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);
 • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania komórek jajowych
  w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego, wydana na podstawie przeprowadzonej diagnostyki oraz analizy przeprowadzonej dokumentacji.

Co zyskuję korzystając z Programu:

 1. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie):
  • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo badań.
  • stymulacja mnogiego jajeczkowania wraz z nadzorowaniem jej przebiegu;
  • dobór anonimowego dawcy nasienia (w przypadku dawstwa innego niż partnerskie);
  • wykonanie punkcji pęcherzyków jajnikowych;
  • znieczulenie ogólne dożylne podczas zabiegu pobrania komórek jajowych;
  • zapłodnienie komórki jajowej dostępnymi obecnie metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro (preparatyka nasienia, konsultacja medyczna po wykonaniu zabiegu, mikroiniekcja plemnika do komórki jajowej, obserwacja rozwoju zarodka do 2, 3, 5 lub 6 doby tzw. stadium blastocysty);
  • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
  • kriokonserwacja (witryfikacja) zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy, w celu późniejszego wykorzystania przez parę w późniejszych cyklach.
 2. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie):
  • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo badań;
  • dobór anonimowej dawczyni komórek rozrodczych;
  • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka;
  • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych od anonimowej dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
  • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
  • kriokonserwacja (witryfikacja) zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy, w celu późniejszego wykorzystania przez parę w późniejszych cyklach.
 3. Procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej
  • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo badań;
  • dobór anonimowych dawców zarodka;
  • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka;
  • transfer zarodków do jamy macicy.

Kwota dofinansowania

Kwota dofinansowania wynosi do 5000 zł do procedury IVF, IVF/ICSI z dawstwa partnerskiego oraz innego niż partnerskie oraz do 2000 zł do procedury anonimowego biorstwa zarodka.

Jak wygląda proces?

 • prosimy o zgłoszenie się do kliniki na kwalifikacje do programu,
 • kwalifikacje w klinice Gameta, dokonywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, aktualną wiedzą medyczną oraz przepisami ustawy o leczeniu niepłodności,
 • prosimy o zebranie ze sobą na wizytę lekarską dokumentacji medycznej potwierdzającej dotychczasową diagnostykę i leczenie lub okazanie wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie,
 • konsultacje i badania diagnostyczne które są niezbędne do dokonania kwalifikacji medycznej:
  • Badanie nasienia (ważne 180 dni),
  • USG ginekologiczne,
  • USG piersi (ważne 12 miesięcy),
  • AMH  (ważne 180 dni),
  • FSH 2/3 dzień cyklu – kobieta (ważne 180 dni),
  • TSH  kobieta (ważne 180 dni),
  • Grupa krwi  wykonuje para,
  • HbsAg  wykonuje para (ważne 180 dni),
  • a-HCV  wykonuje para (ważne 180 dni),
  • a-Hbc  wykonuje para (ważne 180 dni),
  • HIV  wykonuje para (ważne 180 dni),
  • WR wykonuje para (ważne 180 dni),
  • CMV IgM  wykonuje para (ważne 180 dni),
  • CMV IgG  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • Toxo IgM  kobieta (ważne 180 dni),
  • Toxo IgG kobieta (ważne 180 dni),
  • Rubella IgM  kobieta (ważne 180 dni),
  • Rubella IgG kobieta (ważne 180 dni),
  • Biocenoza pochwy  (ważne 180 dni),
  • Cytologia kobieta (wynik ważny 2 lata)
  • Chlamydia metoda PCR wymaz z szyjki macicy  (wynik ważny 180 dni),
 • dodatkowe badania diagnostyczne, uzależnione od sytuacji klinicznej pacjentów mi.in.:
  • Histeroskopia diagnostyczna,
  • Kariotyp,
  • CFTR,
  • USG ginekologiczne 3D/4D,
  • Konsultacje u innych lekarzy specjalistów (np. chorób zakaźnych, endokrynolog, psychiatra, genetyk);

W przypadku wątpliwości lekarz może poprosić o powtórzenie badania.

 • po spełnieniu wymogów formalnych, kwalifikacji medycznej i wystawieniu przez lekarza kliniki orzeczenia o stanie zdrowia zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015r., przesłany zostanie do Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, wniosek o zatwierdzenie finansowania dla wnioskującej pary
 • wymagać będziemy podpisania następujących oświadczeń:
  • oświadczenie o miejscu zamieszkania,
  • oświadczeniu o zgodzie o przetwarzaniu danych osobowych,
  • oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim,
  • zgody na leczenie.

Dofinansowanie do procedury nie obejmuje kosztów:

 • badań kwalifikujących, w tym laboratoryjnych (możliwość wykonania u Oferenta lub w dowolnej placówce);
 • kosztu leków;
 • dodatkowych procedur – w przypadku wskazań medycznych.
 • transferu kriokonserwowanych zarodków
 • przechowywanie zamrożonych (konserwowanych) zarodków

Zobowiązania pacjenta o przekazaniu wyników leczenia

Pacjenci, którzy skorzystają z dofinansowania leczenia w ramach Programu zobligowani będą do informowania o wynikach leczenia, w szczególności o:

 • powodzeniu leczenia,
 • przebiegu ciąży i porodu,
 • sytuacji zdrowotnej dziecka po narodzinach.

Program realizowany przez Gameta Łódź