Program dofinansowania leczenia in vitro będzie realizowany w Klinice Gameta Kielce.

 • Zapraszamy do umawiania się na wizyty kwalifikujące do miejskiego programu w Kielcach +48 41 369 55 55

Kryteria kwalifikacji do udziału w kieleckim programie refundacji leczenia niepłodności — stan na rok 2022:

 1. Osoby aplikujące do Programu w dniu zgłoszenia muszą mieć ukończone 20 lat,
 2. Para musi mieszkać na terenie Kielc – osoby fizyczne mieszkające na terenie Kielc w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu,
 3. U pary musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego,
 4. Para musi przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich trzech lat.

Kwota dofinansowania do kieleckiego programu in vitro

Dofinansowanie Urzędu Gminy Kielce do miejskiego programu in vitro wynosi 5 tysięcy złotych i składa się m.in. z następujących elementów:

 • nadzór medyczny nad przebiegiem stymulacji (wizyty lekarskie, USG owulacyjne, badania laboratoryjne przed znieczuleniem, estradiol, progesteron),
 • konsultacje przed punkcją,
 • zabieg pobrania komórek jajowych,
 • preparatyka nasienia w laboratorium,
 • zapłodnienie pozaustrojowe metodą IVF lub ICSI oraz nadzór nad rozwojem zarodków,
 • obserwacja zarodków do 3 lub 5 doby,
 • konsultację przed zabiegiem embriotransferu,
 • transfer zarodka do macicy
 • zamrożenie zarodków oraz przechowywanie zarodków do końca trwania programu.

Warunki formalne przystąpienia do programu refundacji in vitro w Kielcach:

 • prosimy o zgłoszenie się do kliniki (oddział kielecki) na kwalifikację do programu,
 • kwalifikacje w klinice Gameta, dokonywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, aktualną wiedzą medyczną oraz przepisami ustawy o leczeniu niepłodności,
 • prosimy o zebranie ze sobą na wizytę lekarską dokumentacji medycznej potwierdzającej dotychczasową diagnostykę i leczenie lub okazanie wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie,
 • konsultacje i badania diagnostyczne, które są niezbędne do dokonania kwalifikacji medycznej mieszkańców gminy Kielce:
  • Badanie nasienia (ważne 180 dni)
  • USG ginekologiczne
  • USG piersi (ważne 12 miesięcy)
  • AMH  (ważne 180 dni)
  • FSH 2/3 dzień cyklu – kobieta (ważne 180 dni)
  • TSH  kobieta (ważne 180 dni)
  • Grupa krwi  wykonuje para
  • HbsAg  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • a-HCV  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • a-Hbc  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • HIV  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • WR wykonuje para (ważne 180 dni)
  • CMV IgM  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • CMV IgG  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • Toxo IgM  kobieta (ważne 180 dni)
  • Toxo IgG kobieta (ważne 180 dni)
  • Rubella IgM  kobieta (ważne 180 dni)
  • Rubella IgG kobieta (ważne 180 dni)
  • Biocenoza pochwy  (ważne 180 dni)
  • Cytologia kobieta (wynik ważny rok)
  • Chlamydia metoda PCR wymaz z szyjki macicy  (wynik ważny 180 dni)
 • dodatkowe badania diagnostyczne, uzależnione od sytuacji klinicznej pacjentów mi.in.:
  • Histeroskopia diagnostyczna
  • Kariotyp
  • CFTR
  • USG ginekologiczne 3D/4D
  • Konsultacje u innych lekarzy specjalistów (np. chorób zakaźnych, endokrynolog, psychiatra, genetyk)Akceptujemy wyniki badań z innych laboratoriów. W przypadku wątpliwości lekarz może poprosić o powtórzenie badania.

Akceptujemy również wyniki badań z innych laboratoriów niż Klinika Leczenia Niepłodności Gameta Kielce. W przypadku wątpliwości lekarz może poprosić o powtórzenie badania.