Warunki przystąpienia do miejskiego programu dofinansowania in vitro w Łodzi — stan na rok 2024

Do łódzkiego programu zostaną zakwalifikowane niepłodne pary, które spełniają następujące kryteria:

 • Wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat, a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej istnieje szansa na wyindukowanie u Niej mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku),
 • Pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
 • W dniu kwalifikacji do programu posiadają miejsce zamieszkania na terenie Łodzi i oboje rozliczają się z US w Łodzi w okresie co najmniej 3 pełnych miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji do programu,
 • Szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniem nowotworowym, u których stosuje się mrożenie gamet lub zarodków w celu zachowania płodności.

* warunkowo, do programu dofinansowania in vitro w Łodzi mogą zostać zakwalifikowane kobiety do 42 roku życia jeżeli stężenie AMH przekracza lub jest równe 1,2 ng/ml

Warunki formalne programu refundacji in vitro w Łodzi

 • prosimy o zgłoszenie się do kliniki na kwalifikację do miejskiego programu w Łodzi,
 • kwalifikacje w klinice Gameta (oddział łódzki), dokonywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, aktualną wiedzą medyczną oraz przepisami ustawy o leczeniu niepłodności,
 • prosimy o zebranie ze sobą na wizytę lekarską dokumentacji medycznej potwierdzającej dotychczasową diagnostykę i leczenie lub okazanie wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie,
 • konsultacje i badania diagnostyczne, które są niezbędne do dokonania kwalifikacji medycznej:
  • Badanie nasienia (ważne 180 dni)
  • USG ginekologiczne
  • USG piersi (ważne 12 miesięcy)
  • AMH  (ważne 180 dni)
  • FSH 2/3 dzień cyklu – kobieta (ważne 180 dni)
  • TSH  kobieta (ważne 180 dni)
  • Grupa krwi  wykonuje para
  • HbsAg  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • a-HCV  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • a-Hbc  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • HIV  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • WR wykonuje para (ważne 180 dni)
  • CMV IgM  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • CMV IgG  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • Toxo IgM  kobieta (ważne 180 dni)
  • Toxo IgG kobieta (ważne 180 dni)
  • Rubella IgM  kobieta (ważne 180 dni)
  • Rubella IgG kobieta (ważne 180 dni)
  • Biocenoza pochwy  (ważne 180 dni)
  • Cytologia kobieta (wynik ważny rok)
  • Chlamydia metoda PCR wymaz z szyjki macicy  (wynik ważny 180 dni)
 • dodatkowe badania diagnostyczne, uzależnione od sytuacji klinicznej pacjentów mi.in.:
  • Histeroskopia diagnostyczna
  • Kariotyp
  • CFTR
  • USG ginekologiczne 3D/4D
  • Konsultacje u innych lekarzy specjalistów (np. chorób zakaźnych, endokrynolog, psychiatra, genetyk)
   Akceptujemy wyniki badań również z innych laboratoriów niż Klinika Leczenia Niepłodności w Łodzi. W przypadku wątpliwości lekarz może poprosić o powtórzenie badania.
 • po spełnieniu wymogów formalnych, kwalifikacji medycznej i wystawieniu przez lekarza kliniki orzeczenia o stanie zdrowia zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015r., przesłany zostanie do Urzędu Miasta Łodzi wniosek o zatwierdzenie finansowania dla wnioskującej pary
 • wymagać będziemy podpisania następujących oświadczeń:
  • oświadczenie o miejscu zamieszkania znajdującym się w Łodzi
  • oświadczeniu o zgodzie o przetwarzaniu danych osobowych
  • oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim
  • zgody na leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego
 • wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą przez Urząd Miasta Łodzi według daty wystawienia przez Klinikę Gameta kwalifikacji formalnej i medycznej

Rozpoczęcie leczenia

Po uzyskaniu informacji z Urzędu Miasta Łodzi o otrzymanej kwocie dofinansowania dla konkretnej pary przekazujemy tę informację parze telefonicznie i zapraszamy do zapisania się w naszej łódzkiej klinice na wizytę lekarską przed rozpoczęciem stymulacji

Finansowanie leczenia — Miejski Program in vitro dla Łodzi

 • kwota dofinansowania przyznawana przez Urząd Miasta wynosi 5000 PLN do procedury biotechnologicznej

O łódzkim programie dofinansowania in vitro możecie również przeczytać na stronie Urzędu Miasta Łodzi