Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie

Program dla Miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie realizuje Gameta Bydgoszcz.

Czas realizacji  2023-2026 – możliwość zamknięcia programu w przypadku uruchomienia Programu centralnego.

Dofinansowanie do procedury: 

  1. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie).
  2. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie).
  3. Procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie).

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Do Programu będą mogły być zakwalifikowane niepłodne pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję spełniające kryteria kwalifikacji zgodnie z  programem takie jak: 

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata według rocznika urodzenia;
  • spełnienie przez parę ustawowych warunków podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienie do procedury dawstwa zarodka;
  • stwierdzono u nich niepłodność lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do udziału w programie;
  • Osoby stanowiące parę są mieszkańcami Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie od co najmniej 12 miesięcy są zameldowane na terenie Miasta lub Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Kryteria wykluczenia stanowią:

  • niezameldowanie na terenie Miasta lub Gminy Jabłonowo Pomorskie;
  • brak złożenia oświadczenia o stwierdzonej przyczynie niepłodności lub nieskutecznym leczeniu niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do udziału w programie.