Nabór wniosków w 2024 roku do programu polityki zdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zduńska Wola na lata 2023-2024”, odbędzie się podczas Dnia Otwartego w dniu 19 stycznia 2024 r. od godz. 11.00 do 17.00 w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych – ul. Łaska 38.

Wnioski będą przyjmowane tylko w tym dniu o wskazanych godzinach. Wniosek należy złożyć osobiście przez zainteresowane pary udziałem w Programie.

LICZY SIĘ KOLEJNOSĆ ZGŁOSZEŃ.

Do programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego zostaną zakwalifikowane niepłodne pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety i mężczyzny mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika urodzenia
 • stężenie AMH kobiety wynosi powyżej 0,7 ng/ml, oraz posiada co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku
 • warunkowo do Programu mogą zostać zakwalifikowane pary, w których kobieta jest w wieku do 42 lat i stężenie AMH jest równe lub przekracza 1,2 ng/mlw
 • dniu kwalifikacji do Programu para posiadają miejsce zamieszkania na terenie Zduńskiej Woli i oboje rozliczają się z US w Zduńskiej Woli w okresie co najmniej 3 pełnych miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji do Programu,
 • osoby aplikujące do Programu ( kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi Programu wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie, oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych.
 • Pary zgłaszające się do programu pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim ( zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 25 czerwca 2015r.

Warunki formalne uczestnictwa w programie refundacji in vitro w Zduńskiej Woli:

 • prosimy o zgłoszenie się do kliniki w Łodzi (Rzgów) na kwalifikację do programu
 • kwalifikacje w klinice Gameta, dokonywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, aktualną wiedzą medyczną oraz przepisami ustawy o leczeniu niepłodności
 • prosimy o zebranie ze sobą na wizytę lekarską dokumentacji medycznej potwierdzającej dotychczasową diagnostykę i leczenie lub okazanie wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie
 • konsultacje i badania diagnostyczne, które są niezbędne do dokonania kwalifikacji medycznej mieszkańców Zduńskiej Woli:
  • Badanie nasienia (ważne 180 dni)
  • USG ginekologiczne
  • USG piersi (ważne 12 miesięcy)
  • AMH (ważne 180 dni)
  • FSH 2/3 dzień cyklu – kobieta (ważne 180 dni)
  • TSH kobieta (ważne 180 dni)
  • Grupa krwi wykonuje para
  • HbsAg wykonuje para (ważne 180 dni)
  • a-HCV wykonuje para (ważne 180 dni)
  • a-Hbc wykonuje para (ważne 180 dni)
  • HIV wykonuje para (ważne 180 dni)
  • WR wykonuje para (ważne 180 dni)
  • CMV IgM wykonuje para (ważne 180 dni)
  • CMV IgG wykonuje para (ważne 180 dni)
  • Toxo IgM kobieta (ważne 180 dni)
  • Toxo IgG kobieta (ważne 180 dni)
  • Rubella IgM kobieta (ważne 180 dni)
  • Rubella IgG kobieta (ważne 180 dni)
  • Biocenoza pochwy (ważne 180 dni)
  • Cytologia kobieta (wynik ważny 2 lata)
  • Chlamydia metoda PCR wymaz z szyjki macicy (wynik ważny 180 dni)
 • Dodatkowe badania diagnostyczne, uzależnione od sytuacji klinicznej pacjentów mi.in.:
  • Histeroskopia diagnostyczna
  • Kariotyp
  • CFTR
  • USG ginekologiczne 3D/4D
  • Konsultacje u innych lekarzy specjalistów (np. chorób zakaźnych, endokrynolog, psychiatra, genetyk)

Akceptujemy wyniki badań z innych laboratoriów.

W przypadku wątpliwości lekarz może poprosić o powtórzenie badania.

Wymagać będziemy podpisania następujących oświadczeń:

 • oświadczenie o miejscu zamieszkania znajdującym się w Zduńskiej Woli
 • oświadczeniu o zgodzie o przetwarzaniu danych osobowych
 • oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim
 • oświadczenie o rozliczaniu się z podatków z Urzędem Skarbowym na rzecz miasta Zduńska Wola w okresie co najmniej 3 pełnych miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji do Programu.
 • Oświadczenie o poddaniu się leczeniu niższego rzędu lub bezpośrednich wskazań do zapłodnienia pozaustrojowego
 • zgody na leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego

Pacjenci w ciągu trwania Programu mogą skorzystać z 1 procedury dofinansowania.

Program realizowany w Gameta Łódź