Program dofinansowania In Vitro dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego 2019-2023

Program realizowany przez Gameta Łódź

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

Do programu zostaną zakwalifikowane niepłodne pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat, a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej istnieje szansa na wyidukowanie u niej mnogiego jajeczkowana (AMH powyżej 0,7 ng/ml, co najmniej trzy pęcherzyki antralne w jajniku),
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • w dniu kwalifikacji do programu posiadają miejsce zamieszkania na terenie powiatu pabianickiego.

* warunkowo mogą zostać zakwalifikowane kobiety do 42 roku życia jeżeli stężenie AMH przekracza 1,5 ng/ml i liczba pęcherzyków antralnych w jajnikach jest powyżej 5

WARUNKI FORMALNE

 • prosimy o zgłoszenie się do kliniki na kwalifikację do programu,
 • kwalifikacje w klinice Gameta, dokonywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, aktualną wiedzą medyczną oraz przepisami ustawy o leczeniu niepłodności,
 • prosimy o zebranie ze sobą na wizytę lekarską dokumentacji medycznej potwierdzającej dotychczasową diagnostykę i leczenie lub okazanie wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie,
 • po spełnieniu wymogów formalnych, kwalifikacji medycznej i wystawieniu przez lekarza kliniki orzeczenia o stanie zdrowia zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015r., przesłany zostanie do powiatu pabianickiego wniosek o zatwierdzenie finansowania dla wnioskującej pary,
 • wymagać będziemy podpisania następujących oświadczeń:
  ◦ oświadczenie o miejscu zamieszkania (będzie ono weryfikowane przez Starostwo Powiatu poprzez sprawdzenie czy przynajmniej jedna z osób ubiegających się o dofinansowanie złożyła zeznanie podatkowe do US w Pabianicach – potwierdzenie złożenia zeznania do wglądu w Klinice).
  ◦ oświadczeniu o zgodzie o przetwarzaniu danych osobowych
  ◦ oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim
  ◦ zgody na leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego
 • wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą przez Powiat pabianicki według daty wystawienia przez Klinikę Gameta kwalifikacji formalnej i medycznej.

ROZPOCZĘCIE LECZENIA

Po uzyskaniu informacji z Powiatu o otrzymanej kwocie refundacji dla konkretnej pary, przekazujemy tą informację parze telefonicznie i zapraszamy do zapisania się w klinice na wizytę lekarską przed rozpoczęciem stymulacji

FINANSOWANIE LECZENIA

 • kwota refundacji przyznawana przez Powiat wynosi 5000 PLN do procedury biotechnologicznej
 • koszty, które ponoszą pacjenci to:
  ◦  wizyty lekarskie przed rozpoczęciem stymulacji, wizyta orzekająca o stanie zdrowia,
  ◦  badania konieczne przed rozpoczęciem stymulacji zgodnie z Programem i ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r.,
  ◦  nadzór medyczny nad przebiegiem stymulacji (wizyty lekarskie, USG, badania laboratoryjne przed znieczuleniem, estradiol, progesteron) – 1150 PLN*,
  ◦  dopłata do części biotechnologicznej w kwocie 2830 PLN*,
  ◦  przechowywanie zamrożonych zarodków po upływie 12 miesięcy od dnia zamrożenia. – 600 PLN/12 miesięcy.

* płatne do dnia rozpoczęcie stymulacji hormonalnej jajników