Program będzie realizowany w Gameta Łódź – skontaktuj się z nami +48 42 645 77 77

Do Programu „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2024-2026” zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję (przy czynniku pierwotnie kwalifikującym do IVF) lub po nieefektywnym leczeniu zachowawczym bądź chirurgicznym.

Pary te muszą spełniać łącznie kryteria

Warunki medyczne:

  • wiek kobiet mieści się w przedziale 20-40 lat (według rocznika urodzenia), a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej ma ona szansę na stymulację mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml i co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku),
  • warunkowo do Programu mogą zostać zakwalifikowane pary, w których kobieta jest w wieku 40 – 42 lata i stężenie AMH jest równe lub przekracza 1,2 ng/ml.

Warunki formalne:

  • para w dniu kwalifikacji do Programu posiada miejsce zamieszkania w Powiecie Zduńskowolskim oraz rozlicza się z podatków w Urzędzie Skarbowym w Zduńskiej Woli w okresie co najmniej 3 pełnych miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji do Programu,
  • osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie, a także podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych,
  • do Programu będą mogły zgłaszać się pary pozostające w związku małżeńskim lub w związku partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8) Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.

Do Programu nie zostaną zakwalifikowane Pary, u których wystąpią wskazane w Programie kryteria wykluczenia.

Para może ubiegać się o dofinansowanie do 5 tysięcy złotych.