PROGRAM REALZIOWANY W GAMETA GDYNIA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE POD NUMEREM TELEFONU: 58 526 10 02

Do Programu zostaną zakwalifikowane pary niemogące w sposób naturalny, poprzez spontaniczną koncepcję we wspólnym pożyciu zrealizować planów rozrodczych, które łącznie spełniają określone kryteria.

Kwalifikacja par do programu:
 • wiek kobiety mieści się w przedziale od 20 do 40 lat (wg. rocznika urodzenia);
 • w chwili przystąpienia do programu polityki zdrowotnej posiadają dokumentację medyczną z rozpoznaną bezpłodnością o oznaczeniu ICD 10: N46 (niepłodność męska) lub N97 (niepłodność kobieca);
 • spełniają określone w ustawie o leczeniu niepłodności warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów;
 • obie osoby w parze posiadają Kołobrzeską Kartę Mieszkańca.

Dofinasowanie w ramach programu refundacji in vitro obejmuje procedury:

 • wizyty lekarskie
 • pobranie komórek jajowych w znieczuleniu;
 • preparatykę nasienia;
 • zapłodnienie pozaustrojowe metodą IVF lub ICSI oraz nadzór nad rozwojem zarodków;
 • hodowlę zarodków;
 • transfer zarodków do macicy;
 • przygotowanie zarodków do przechowywania.

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego będzie realizowana wyłącznie z wykorzystaniem własnych gamet pary.

Kwota dofinasowania:

Maksymalna kwota dofinansowania jednej procedury leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego wynosi 5 000,00 zł.