Radomski program refundacji leczenia in vitro jest realizowany w klinikach Gameta Łódź i Gameta Kielce

Program miasta Radomsko obejmuje dofinansowanie w wysokości do 5.000,00 zł do jednej procedury biotechnologicznej, nie więcej niż 80% kosztów danej procedury.

Kto może przystąpić do programu refundacji in vitro w Radomsku?

Do Programu kierowanego do mieszkańców Radomska będą mogły być zakwalifikowane niepłodne pary, które spełniają kryteria kwalifikacji zgodnie z programem:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 – 40 lat i w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej mają szansę na wyindukowanie mnogiego jajeczkowana (AMH powyżej 0,7 ng/ml co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku),
  • warunkowo kobiety do 42 roku życia jeżeli stężenie AMH przekracza 1,5 ng/ml i liczba pęcherzyków w jajnikach jest powyżej 5,
  • pozostają w związku małżeńskim,
  • w dniu kwalifikacji do programu posiadają miejsce zamieszkania w Radomsku,
  • szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniem nowotworowym w celu zachowania płodności – mrożenie gamet lub zarodków.

Warunki formalne przystąpienia do miejskiego programu dofinansowania in vitro w Radomsku:

  • do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego zakwalifikowane będą pary przez realizatorów radomskiego programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy danej stwierdzonej przyczynie niepłodności);
  • w ośrodku realizatora programu wymagane będzie złożenie informacji o przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie i udokumentowanie tego faktu w prowadzonej dokumentacji medycznej.

O zakwalifikowaniu do programu dofinansowania leczenia niepłodności w Radomsku decyduje kolejność zgłoszeń.

W trakcie trwania Programu pacjenci mogą skorzystać  z dwóch prób w ramach dofinansowania miasta Radomsko.