Miejski Program In Vitro dla Słupska 2023-2027

Kto może przystąpić do słupskiego programu dofinansowania in vitro?

Wymogi formalne programu refundacji leczenia niepłodności w Słupsku

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję oraz spełniają kryteria kwalifikacji do udziału w Programie.

Kryteria włączenia

1. Wiek kobiety mieszczący się w przedziale 20 – 40 lat (według rocznika urodzenia)

2. Spełnienie określonych ustawą warunków podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie.

3. Zamieszkiwanie od co najmniej roku (zarówno kobieta i mężczyzna) w Mieście Słupsku i rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z Urzędem Skarbowym w Słupsku. Weryfikacja na podstawie ostatniej deklaracji PIT lub na podstawie Słupskiej Karty Mieszkańca.

4. Wyrażenie zgody na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

5. Pozostawanie we wspólnym pożyciu (kobieta i mężczyzna).

Co zyskuję, korzystając z programu refundacji in vitro w Słupsku?

 • Wykonanie punkcji pęcherzyków jajnikowych w celu pobrania komórek jajowych do zapłodnienia;
 • Przeprowadzenie znieczulenia ogólnego podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych;
 • Przeprowadzenie pozaustrojowego zapłodnienia komórek jajowych i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • Transfer zarodka do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego lub w cyklu mrożonym w przypadku odroczenia transferu (pierwszy transfer).

Konserwowanie (witryfikacja) zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie przez okres 1 roku.

Dodatkowo, każda para objęta programem dofinansowania in vitro przez miasto Słupsk  może skorzystać bezpłatnie z wizyty u psychologa.

Jak wygląda proces aplikacji do słupskiego programu wsparcia leczenia niepłodności?

 1. Zadzwoń do kliniki Gameta Łódź lub Gameta Gdynia
 2. Zapisz się na wizytę kwalifikacyjną
 3. Przygotuj kopię pełnej dokumentacji medycznej
 4. Spotkaj się z lekarzem kwalifikującym lub koordynatorem w klinice
 5. Otrzymaj dofinansowanie od miasta Słupsk i rozpocznij leczenie

Pamiętaj!

Rodzinę tworzyć będziecie razem, dlatego na wizycie powinniście pojawić się oboje.

Nie zapomnijcie zabrać swoich dokumentów tożsamości.

Jak wygląda wizyta kwalifikacyjna do miejskiego programu in vitro dla mieszkańców Słupska?

Spotkacie się z lekarzem lub koordynatorem, który wyjaśni zasady uczestnictwa w programie dofinansowania in vitro dla miasta Słupsk i pomoże w wypełnieniu oświadczeń oraz pozostałych dokumentów wymaganych do kwalifikacji do Programu. W trakcie spotkania lekarz przeanalizuje Waszą dotychczasową historię leczenia niepłodności. Może się zdarzyć, że będzie brakowało aktualnych, niezbędnych do kwalifikacji badań, zostaną one zlecone przez lekarza.

Lekarz prowadzący przygotuje także plan leczenia, w którym uwzględni daty kolejnych wizyt, nazwy i dawki leków, przybliżony termin procedury pobrania komórek rozrodczych i transferu zarodków. Lekarz wyda niezbędne recepty i wyjaśni zasady działania leków oraz omówi możliwe ryzyka związane z ich przyjmowaniem. Podczas wizyty kwalifikacyjnej pacjenci podpisują zgodę na leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Co dalej?

Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie leczenia in vitro
Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą przez Realizatora Programu (klinikę) według daty wystawienia potwierdzenia kwalifikacji formalnej oraz medycznej.

Rozpoczęcie leczenia!

Po pozytywnej kwalifikacji do słupskiego programu, klinika poinformuje Was o najbliższym możliwym terminie rozpoczęcia leczenia. Kliniki mogą przyjąć jedynie określoną liczbę zakwalifikowanych par, zgodnie z przyznanym budżetem. Warto zatem zgłosić się jak najszybciej!

Dofinansowanie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego refundowanego przez miasto Słupsk nie obejmuje kosztów:

 • Badań kwalifikujących, w tym laboratoryjnych (możliwość wykonania u Oferenta lub w dowolnej placówce)
 • Wizyty lekarskiej, podczas której wydawane jest orzeczenie o stanie zdrowia pacjentów stosownie do Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności.
 • Nadzoru nad stymulacją mnogiego jajeczkowania.
 • Kosztów leków.
 • Dodatkowych procedur – w przypadku wskazań medycznych.
 • Transferów kriokonserwowanych zarodków (kolejnych transferów zarodków mrożonych).
 • Przechowywanie zamrożonych (konserwowanych) zarodków po upływie 1 roku od zamrożenia.

Kontakt
Program dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Słupska jest realizowany w klinice Gameta Gdynia