Miejski Program In Vitro dla Słupska 2018-2022

Kto może przystąpić do słupskiego programu dofinansowania in vitro?

Wymogi formalne programu refundacji leczenia niepłodności w Słupsku — stan na rok 2022

Pary, które przeszły w przeszłości leczenie niepłodności i wyczerpano inne metody leczenia prowadzone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, przy czym procedurę zapłodnienia pozaustrojowego można podejmować bez wyczerpania innych metod leczenia i w terminie krótszym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia niepłodności, jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest możliwe uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod, od co najmniej roku są mieszkankami/mieszkańcami miasta Słupska i rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z Urzędem Skarbowym w Słupsku i deklaruje w zeznaniu podatkowym, że miejscem ich zamieszkania jest Słupsk, pozostają we wspólnym pożyciu (kobieta i mężczyzna), nie korzystały wcześniej z dofinansowania ze środków publicznych (np. program rządowy lub program o przedmiotowym zakresie finansowany przez inny samorząd) do trzech lub więcej procedur zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro. W przypadku, gdy para korzystała w przeszłości z dofinansowania ze środków publicznych do leczenia in vitro i poddała się jednej procedurze zapłodnienia pozaustrojowego, w której wyniki nie doczekała się ciąży ani też żywego urodzenia dziecka, będzie mogła skorzystać ze słupskiego programu i dopłaty do drugiej procedury w ramach niniejszego programu.

Wymogi medyczne uczestnictwa w słupskim programie in vitro:

 • poziom hormonu AMH u kobiety wynosi powyżej 0,7 ng/ml (badania nie starsze niż 6 miesięcy)
 • para spełnia ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego, czyli została zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez klinikę, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku

Co zyskuję, korzystając z programu refundacji in vitro w Słupsku?

 • Wykonanie punkcji pęcherzyków jajnikowych w celu pobrania komórek jajowych do zapłodnienia;
 • Przeprowadzenie znieczulenia ogólnego podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych;
 • Przeprowadzenie pozaustrojowego zapłodnienia komórek jajowych i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • Transfer zarodka do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego.

Konserwowanie (witryfikacja) zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie przez okres 1 roku.

Dodatkowo, każda para objęta programem dofinansowania in vitro przez miasto Słupsk  może skorzystać bezpłatnie z wizyty u psychologa.

Jak wygląda proces aplikacji do słupskiego programu wsparcia leczenia niepłodności?

 1. Zadzwoń do kliniki Gameta Łódź lub Gameta Gdynia
 2. Zapisz się na wizytę kwalifikacyjną
 3. Przygotuj kopię pełnej dokumentacji medycznej
 4. Spotkaj się z lekarzem kwalifikującym lub koordynatorem w klinice
 5. Otrzymaj dofinansowanie od miasta Słupsk i rozpocznij leczenie

Pamiętaj!

Rodzinę tworzyć będziecie razem, dlatego na wizycie powinniście pojawić się oboje.

Nie zapomnijcie zabrać swoich dokumentów tożsamości.

Jak wygląda wizyta kwalifikacyjna do miejskiego programu in vitro dla mieszkańców Słupska?

Spotkacie się z lekarzem lub koordynatorem, który wyjaśni zasady uczestnictwa w programie dofinansowania in vitro dla miasta Słupsk i pomoże w wypełnieniu oświadczeń oraz pozostałych dokumentów wymaganych do kwalifikacji do Programu. W trakcie spotkania lekarz przeanalizuje Waszą dotychczasową historię leczenia niepłodności. Może się zdarzyć, że będzie brakowało aktualnych, niezbędnych do kwalifikacji badań, zostaną one zlecone przez lekarza.

Lekarz prowadzący przygotuje także plan leczenia, w którym uwzględni daty kolejnych wizyt, nazwy i dawki leków, przybliżony termin procedury pobrania komórek rozrodczych i transferu zarodków. Lekarz wyda niezbędne recepty i wyjaśni zasady działania leków oraz omówi możliwe ryzyka związane z ich przyjmowaniem. Podczas wizyty kwalifikacyjnej pacjenci podpisują zgodę na leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Co dalej?

Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie leczenia in vitro
Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą przez Realizatora Programu (klinikę) według daty wystawienia potwierdzenia kwalifikacji formalnej oraz medycznej.

Rozpoczęcie leczenia!

Po pozytywnej kwalifikacji do słupskiego programu, klinika poinformuje Was o najbliższym możliwym terminie rozpoczęcia leczenia. Kliniki mogą przyjąć jedynie określoną liczbę zakwalifikowanych par, zgodnie z przyznanym budżetem. Warto zatem zgłosić się jak najszybciej!

Dofinansowanie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego refundowanego przez miasto Słupsk nie obejmuje kosztów:

 • Badania kwalifikujące, w tym laboratoryjne (możliwość wykonania u Oferenta lub w dowolnej placówce)
 • Wizyta lekarska, podczas której wydawane jest orzeczenie o stanie zdrowia pacjentów stosownie do Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności.
 • Nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania.
 • Koszty leków.
 • Dodatkowe procedury – w przypadku wskazań medycznych.
 • Transfer kriokonserwowanych zarodków.
 • Przechowywanie zamrożonych (konserwowanych) zarodków po upływie 1 roku od zamrożenia

Kontakt
Program dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Słupska jest realizowany w klinikach Gameta Łódź lub Gameta Gdynia