Miejski Program In Vitro dla Słupska 2018-2022

Kto może przystąpić do Programu?

WYMOGI FORMALNE
Pary, które przeszły w przeszłości leczenie niepłodności i wyczerpano inne metody leczenia prowadzone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, przy czym procedurę zapłodnienia pozaustrojowego można podejmować bez wyczerpania innych metod leczenia i w terminie krótszym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia niepłodności, jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest możliwe uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod, od co najmniej roku są mieszkankami/ mieszkańcami miasta Słupska i rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z Urzędem Skarbowym w Słupsku i deklaruje w zeznaniu podatkowym, że miejscem jego zamieszkania jest Słupsk, pozostają we wspólnym pożyciu (kobieta i mężczyzna), nie korzystały wcześniej z dofinansowania ze środków publicznych (np. program rządowy lub program o przedmiotowym zakresie finansowany przez inny samorząd) do trzech lub więcej procedur zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro. W przypadku, gdy para korzystała w przeszłości z dofinansowania ze środków publicznych do leczenia i poddała się jednej procedurze zapłodnienia pozaustrojowego w wyniki której nie doczekała się ciąży ani też żywego urodzenia dziecka, będzie mogła skorzystać z programu i dopłaty do drugiej procedury w ramach niniejszego programu.

WYMOGI MEDYCZNE

 • poziom hormonu AMH u kobiety wynosi powyżej 0,7 ng/ml (badania nie starsze niż 6 miesięcy)
 • para spełnia ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego czyli została zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez klinikę, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku

Co zyskuję korzystając z Programu?

 • Wykonanie punkcji pęcherzyków jajnikowych w celu pobrania komórek jajowych do zapłodnienia;
 • Przeprowadzenie znieczulenia ogólnego podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych;
 • Przeprowadzenie pozaustrojowego zapłodnienia komórek jajowych i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • Transfer zarodka do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego.

Konserwowanie (witryfikacja) zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie przez okres 1 roku.

Dodatkowo, każda para objęta programem dofinansowania in vitro przez miasto Słupsk  może skorzystać bezpłatnie z wizyty u psychologa.

Jak wygląda proces?

 1. Zadzwoń do kliniki Gameta Łódź lub Gameta Gdynia
 2. Zapisz się na wizytę kwalifikacyjną
 3. Przygotuj kopię pełnej dokumentacji medycznej
 4. Spotkaj się z lekarzem kwalifikującym lub koordynatorem w klinice
 5. Otrzymaj dofinansowanie i rozpocznij leczenie

Pamiętaj!

Rodzinę tworzyć będziecie razem, dlatego na wizycie powinniście pojawić się oboje.

Nie zapomnijcie zabrać swoich dokumentów tożsamości.

Jak wygląda wizyta kwalifikacyjna?

Spotkacie się z lekarzem lub koordynatorem, który wyjaśni zasady uczestnictwa w Programie i pomoże w wypełnieniu oświadczeń oraz pozostałych dokumentów wymaganych do kwalifikacji do Programu. W trakcie spotkania lekarz przeanalizuje Waszą dotychczasową historię leczenia niepłodności. Może się zdarzyć, że będzie brakowało aktualnych, niezbędnych do kwalifikacji badań, zostaną one zlecone przez lekarza.

Lekarz prowadzący przygotuje także plan leczenia, w którym uwzględni daty kolejnych wizyt, nazwy i dawki leków, przybliżony termin procedury pobrania komórek rozrodczych i transferu zarodków. Lekarz wyda niezbędne recepty i wyjaśni zasady działania leków oraz omówi możliwe ryzyka związane z ich przyjmowaniem. Podczas wizyty kwalifikacyjnej pacjenci podpisują zgodę na leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Co dalej?

Rozpatrywanie wniosków
Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą przez Realizatora Programu (klinikę) według daty wystawienia potwierdzenia kwalifikacji formalnej oraz medycznej.

Rozpoczęcie leczenia!

Po pozytywnej kwalifikacji do Programu, klinika poinformuje Was o najbliższym możliwym terminie rozpoczęcia leczenia. Kliniki mogą przyjąć jedynie określoną liczbę zakwalifikowanych par, zgodnie z przyznanym budżetem. Warto zatem zgłosić się jak najszybciej!

Dofinansowanie do procedury nie obejmuje kosztów:

 • Badania kwalifikujące, w tym laboratoryjne (możliwość wykonania u Oferenta lub w dowolnej placówce)
 • Wizyta lekarska podczas której wydawane jest orzeczenie o stanie zdrowia pacjentów stosownie do Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności.
 • Nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania.
 • Koszty leków.
 • Dodatkowe procedury – w przypadku wskazań medycznych.
 • Transfer kriokonserwowanych zarodków.
 • Przechowywanie zamrożonych (konserwowanych) zarodków po upływie 1 roku od zamrożenia

Kontakt
Gameta Łódź lub Gameta Gdynia