PROGRAM ZAKOŃCZONY

Miejski Program dofinansowania In Vitro dla mieszkańców Miasta Szczecinek 2017-2019

Program realizowany będzie przez Gametę Gdynia oraz Gametę Łódź

Warunki przystąpienia do programu

Do programu zostaną zakwalifikowane niepłodne pary, które spełniają następujące kryteria:

 • Wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat, a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej istnieje szansa na wyidukowanie u Niej mnogiego jajeczkowana (AMH powyżej 0,7 ng/ml co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku)
 • Pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności
 • Pary są mieszkańcami Szczecinka od 1 stycznia 2016r oraz w dniu kwalifikacji.

Warunki formalne

 • prosimy o zgłoszenie się do kliniki na kwalifikację do programu
 • kwalifikacje w klinice Gameta, dokonywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, aktualną wiedzą medyczną oraz przepisami ustawy o leczeniu niepłodności
 • prosimy o zebranie ze sobą na wizytę lekarską dokumentacji medycznej potwierdzającej dotychczasową diagnostykę i leczenie lub okazanie wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie
 • konsultacje i badania diagnostyczne które są niezbędne do dokonania kwalifikacji medycznej:
  • Badanie nasienia (ważne 180 dni)
  • USG ginekologiczne
  • USG piersi (ważne 12 miesięcy)
  • AMH  (ważne 180 dni)
  • FSH 2/3 dzień cyklu – kobieta (ważne 180 dni)
  • TSH  kobieta (ważne 180 dni)
  • Grupa krwi  wykonuje para
  • HbsAg  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • a-HCV  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • a-Hbc  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • HIV  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • WR wykonuje para (ważne 180 dni)
  • CMV IgM  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • CMV IgG  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • Toxo IgM  kobieta (ważne 180 dni)
  • Toxo IgG kobieta (ważne 180 dni)
  • Rubella IgM  kobieta (ważne 180 dni)
  • Rubella IgG kobieta (ważne 180 dni)
  • Biocenoza pochwy  (ważne 180 dni)
  • Cytologia kobieta (wynik ważny 2 lata)
  • Chlamydia metoda PCR wymaz z szyjki macicy  (wynik ważny 180 dni)
  • dodatkowe badania diagnostyczne, uzależnione od sytuacji klinicznej pacjentów mi.in.:
   • Histeroskopia diagnostyczna
   • Kariotyp
   • CFTR
   • Konsultacje u innych lekarzy specjalistów (np. chorób zakaźnych, endokrynolog, psychiatra, genetyk)
   • Akceptujemy wyniki badań z innych laboratoriów. W przypadku wątpliwości lekarz może poprosić o powtórzenie badania.
    po spełnieniu wymogów formalnych, kwalifikacji medycznej i wystawieniu przez lekarza kliniki orzeczenia o stanie zdrowia zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015r., przesłany zostanie do Urzędu Miasta Szcecinek wniosek o zatwierdzenie finansowania dla wnioskującej pary
   • wymagać będziemy podpisania następujących oświadczeń:
    • oświadczenie o miejscu zamieszkania
    • oświadczeniu o zgodzie o przetwarzaniu danych osobowych
    • oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim
    • zgody na leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego

Finansowanie leczenia

kwota refundacji przyznawana przez Urząd Miasta dla pacjentów w Gamecie wnosi:

GAMETA ŁÓDŹ – 4704 PLN dofinansowania do procedury biotechnologicznej

 • wizyty lekarskie przed rozpoczęciem stymulacji, wizyta orzekająca o stanie zdrowia
 • badania konieczne przed rozpoczęciem stymulacji zgodnie z Programem i ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r.
 • nadzór medyczny nad przebiegiem stymulacji (wizyty lekarskie, USG, badania laboratoryjne przed znieczuleniem, progesteron) – 1150 PLN
 • dopłata do części biotechnologicznej w kwocie 1176 PLN*
 • przechowywanie zamrożonych zarodków po pierwszym roku – 600 PLN/12 miesięcy

GAMETA GDYNIA – 4800 PLN dofinansowania do procedury biotechnologicznej
koszty, które ponoszą pacjenci to:

 • wizyty lekarskie przed rozpoczęciem stymulacji, wizyta orzekająca o stanie zdrowia
 • badania konieczne przed rozpoczęciem stymulacji zgodnie z Programem i ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r.
 • nadzór medyczny nad przebiegiem stymulacji (wizyty lekarskie, USG, badania laboratoryjne przed znieczuleniem, progesteron) – 2000 PLN – pierwsza próba in vitro, 1500 PLN druga próba in vitro, 1000 PLN trzecia próba in vitro
 • dopłata do części biotechnologicznej w kwocie 1200 PLN*
 • przechowywanie zamrożonych zarodków po pierwszym roku – 600 PLN/12 miesięcy

* płatne do dnia rozpoczęcie stymulacji hormonalnej jajników