„Program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2023 – 2025” Program dla mieszkańców miasta stołecznego Warszawa

Kto może przystąpić do Programu refundacji in vitro w Warszawie?

Do Programu dofinansowania in vitro w Warszawie z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego zostaną zakwalifikowane pary niemogące zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 25 – 40 lat
 • osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą mieszkać na terenie miasta stołecznego Warszawy od MINIMUM 2 LAT
 • osoby aplikujące do Programu leczenia niepłodności (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych. Jeżeli uczestniczyli w programie dofinansowania z m.st. Warszawy w przeszłości to ŁĄCZNIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W MAKSYMALNIE 3 PROCEDURACH
 • u osób aplikujących do Programu (kobieta i mężczyzna) musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie zgodnie z rekomendacjami PTMRiE oraz Ustawą o leczeniu niepłodności.

Kryteria wykluczenia z Programu dofinansowania in vitro dla miasta Warszawa:

Niespełnienie, któregoś z wyżej wymienionych warunków kwalifikacji do Programu in vitro w Warszawie lub:

 1. potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację mnogiego jajeczkowania (AMHponiżej0,7ng/mL)
 2. nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania czego wyrazem był brak możliwości pobrania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji;
 3. nawracające utraty ciąż w tym samym związku;
 4. wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 5. brak macicy,

Jak wygląda przygotowanie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego?

 • prosimy o zgłoszenie się do kliniki na kwalifikację do miejskiego programu w Warszawie,
 • kwalifikacje w klinice Gameta (oddział warszawski), dokonywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, aktualną wiedzą medyczną oraz przepisami ustawy o leczeniu niepłodności,
 • prosimy o zebranie ze sobą na wizytę lekarską dokumentacji medycznej potwierdzającej dotychczasową diagnostykę i leczenie lub okazanie wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia niepłodności metodami rozrodu wspomaganego medycznie,
 • konsultacje i badania diagnostyczne, które są niezbędne do dokonania kwalifikacji medycznej do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia:
  • Badanie nasienia (ważne 180 dni),
  • USG ginekologiczne,
  • USG piersi (ważne 12 miesięcy),
  • AMH  (ważne 180 dni),
  • FSH 2/3 dzień cyklu – kobieta (ważne 180 dni),
  • TSH  kobieta (ważne 180 dni),
  • Grupa krwi  wykonuje para,
  • HbsAg  wykonuje para (ważne 180 dni),
  • a-HCV  wykonuje para (ważne 180 dni),
  • a-Hbc  wykonuje para (ważne 180 dni),
  • HIV  wykonuje para (ważne 180 dni),
  • WR wykonuje para (ważne 180 dni),
  • CMV IgM  wykonuje para (ważne 180 dni),
  • CMV IgG  wykonuje para (ważne 180 dni)
  • Toxo IgM  kobieta (ważne 180 dni),
  • Toxo IgG kobieta (ważne 180 dni),
  • Rubella IgM  kobieta (ważne 180 dni),
  • Rubella IgG kobieta (ważne 180 dni),
  • Biocenoza pochwy  (ważne 180 dni),
  • Cytologia kobieta (wynik ważny 2 lata)
  • Chlamydia metoda PCR wymaz z szyjki macicy  (wynik ważny 180 dni),
 • dodatkowe badania diagnostyczne, uzależnione od sytuacji klinicznej pacjentów mi.in.:
  • Histeroskopia diagnostyczna,
  • Kariotyp,
  • CFTR,
  • USG ginekologiczne 3D/4D,

Konsultacje u innych lekarzy specjalistów (np. chorób zakaźnych, endokrynolog, psychiatra, genetyk).

Warszawski Program dofinansowania leczenia niepłodności metodą pozaustrojowego zapłodnienia jest realizowany przez klinikę Gameta Warszawa zgodnie z wytycznymi polskiego towarzystwa medycyny