Kryteria kwalifikacji do Miejskiego Programu dofinansowania in vitro dla miasta Włocławek

Do włocławskiego programu in vitro zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję (przy czynniku pierwotnie kwalifikującym do IVF) lub po nieefektywnym leczeniu zachowawczym, lub chirurgicznym, które spełnią następujące kryteria:

1) wiek kobiet w dniu pierwszej wizyty u realizatora mieści się w przedziale 25 – 40 lat (według rocznika urodzenia);

2) pary aplikujące do programu pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust. 1 pkt. B ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności;

3) pary aplikujące do programu muszą mieszkać na terenie Włocławka w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy do chwili zgłoszenia się do Programu i rozliczać podatek dochodowy za poprzedni rok w Urzędzie Skarbowym we Włocławku;

4) u osób aplikujących do programu we Włocławku musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego;

5) wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów.

W ramach Programu refundacji in vitro we Włocławku każda para ma prawo skorzystać z jednej zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu.

O zakwalifikowaniu się par do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt ewentualnych kolejnych prób przeprowadzenia zapłodnienia pozaustrojowego oraz przechowywania kriokonserwowanych zarodków powstałych na skutek przeprowadzonej w ramach Programu procedury zapłodnienia pozaustrojowego, oraz koszt ich późniejszego kriotransferu ponoszony jest przez pacjentów.

Para w ramach wsparcia może otrzymać 7 tysięcy złotych dofinansowania do procedury.

Program dedykowany do mieszkańców Włocławka realizowany będzie w Gameta Łódź