Kryteria kwalifikacji:

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję (przy czynniku pierwotnie kwalifikującym do IVF) lub po nieefektywnym leczeniu zachowawczym lub chirurgicznym, które spełnią następujące kryteria:

1) wiek kobiet w dniu pierwszej wizyty u realizatora mieści się w przedziale 25 – 40 lat (według rocznika urodzenia);

2) pary aplikujące do programu pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją

dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust. 1 pkt. B ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności;

3) pary aplikujące do programu muszą mieszkać na terenie Włocławka w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy do chwili zgłoszenia się do Programu i rozliczać podatek dochodowy za poprzedni rok w Urzędzie Skarbowym we Włocławku;

4) u osób aplikujących do programu musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego;

5) wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów-przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów.

W ramach Programu każda para ma prawo skorzystać z jednej zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu.

O zakwalifikowaniu się par do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt ewentualnych kolejnych prób przeprowadzenia zapłodnienia pozaustrojowego oraz przechowywania kriokonserwowanych zarodków powstałych na skutek przeprowadzonej w ramach Programu procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz koszt ich późniejszego kriotransferu ponoszony jest przez pacjentów.

Program realizowany będzie w Gameta ŁódźGameta Gdynia