PROGRAM REALIZOWANY W GAMETA WROCŁAW – PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA WROCŁAW

www.wroclaw.pl

PEŁNA REFUNDACJA LECZENIA! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ 71 880 02 22

Kryteria kwalifikacji do programu dofinansowania procedury in vitro dla mieszkańców Wrocławia:

 1. Stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;
 2. W dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0.7 ng/mL) lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka;
 3. Para zgłaszająca akces do Programu mieszka na terenie miasta Wrocławia;
 4. Decyzję o kwalifikacji pary do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego podejmuje Realizator Programu mając na uwadze ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałe kryteria zawarte w niniejszym Programie.

Kryteria wykluczenia z wrocławskiego programu refundacji in vitro:

 1. W przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa partnerskiego:
  1. potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL;
  2. nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);
  3. nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
  4. wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
  5. brak macicy.
 2. W przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo męskich komórek rozrodczych):
  1. potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL;
  2. nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
  3. wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
  4. brak macicy;
  5. negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.
 3. W przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka:
  1. wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
  2. brak macicy;
  3. negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA 10 000 ZŁ.

Zapraszamy do kontaktu z kliniką: 71 880 02 22