„CENTRUM ZDROWIA KIELCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Dotacje na kapitał obrotowy dla „CENTRUM ZDROWIA KIELCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorstwu, które w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Efektem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 53 016,03 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 53 016,03 PLN