Od marca współpracę z Gametą rozpoczyna pani doktor Aleksandra Wieczorek, która będzie wykonywała m.in. ECHO serca płodu.

CZYM JEST ECHO SERCA PŁODU?

Echo serca płodu (echokardiografia płodu) to nieinwazyjne badanie USG przeprowadzane w ciąży, które umożliwia ocenę rozwijającego się układu krążenia dziecka jeszcze przed jego narodzinami.

Badanie to umożliwia wykrycie różnorodnych zaburzeń serca płodu, mi.in.: wady serca, zaburzenia rytmu serca, wady zastawek serca i podjęcie wczesnej interwencji jeszcze na etapie życia płodowego.

W JAKICH SYTUACJACH ZLECA SIĘ WYKONANIE BADANIA?

Wskazania do wykonania badania: każda nieprawidłowość wykryta w USG, zwłaszcza wady ośrodkowego układu nerwowego, wady nerek, przepukliny, nieprawidłowy obraz serca lub arytmia u płodu oraz poszerzenie przeziernosci karkowej w badaniu genetycznym I trymestru ciąży, wady serca u rodziców i rodzeństwa płodu.

KIEDY WYKONUJE SIĘ ECHO SERCA?

Najczęściej echo serca płodu wykonuje się w 24-25 tygodniu ciąży, czyli miesiąc po USG II trymestru (tzw. połówkowym). W razie potrzeby można je zrobić na każdym etapie ciąży  w wyjątkowych przypadkach w 12-13 tygodniu ciąży.

JAK PRZEBIEGA BADANIE SERCA PŁODU?

Echokardiografia płodu to badanie do złudzenia przypominające zwykłe USG w ciąży. Przeprowadzane jest przez powłoki brzuszne, przy użyciu specjalnego żelu nakładanego na skórę oraz głowicy aparatu. Najczęściej pacjentka proszona jest o położenie się na plecach.

Przyszła mama nie musi się przygotowywać do badania – cała procedura jest całkowicie bezbolesna i nieinwazyjna, a zatem całkowicie bezpieczna dla kobiety i dziecka.