Od początku swojej działalności Gameta Gdynia wykonała 133 cykli IVF (dane na 31.08. 2010). Z ponad 100 cykli znane są już pełne wyniki kliniczne.

Uwzględniając dane ze 108 cykli, uzyskaliśmy 53 pozytywne testy HCG, co daje 49,1% na cykl (53,5% na transfer). Po uwzględnieniu wczesnych strat ciąż wskaźnik ciąż klinicznych na cykl wyniósł 43,5%, a w przeliczeniu na transfer 47,5%. Uzyskaliśmy 11 ciąż bliźniaczych, co stanowi 23,4%. W liczbie tej mieści się również 1 ciąża monozygotyczna (wynikająca z implantacji jednego zarodka, który następnie podzielił się na 2 embriony).

Dla porównania podajemy poniżej wyniki z 25 polskich klinik raportujących do Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ESHRE – European Society of Human Reproduction and Embryology) za rok 2008 (1) oraz najnowsze, średnie wyniki europejskie (z 998 klinik w Europie) podane przez ESHRE (2). Poniższe wyniki pokazują, że dzięki doświadczeniu całego personelu, który od lat zajmuje się leczeniem niepłodności, udało się stworzyć klinikę, która od samego początku działalności daje wyniki znacznie przewyższające średnią europejską. Pierwszych rozwiązań ciąż poczętych dzięki programowi in vitro w Gamecie Gdynia spodziewamy się z końcem października. Z pewnością o nich poinformujemy.

 Gameta Gdynia (ICSI)Raport z 25 polskich klinik za rok 2008 (ICSI)Raport ESHRE za rok 2006 (ICSI)
 % wykonanych transferów na cykl 91,7% 90,6% –
% ciąż klinicznych/cykl 43,5% 38,8%29,9%
% ciąż klinicznych/transfer 47,5% 42,8% –
% porodów/cykl – 26,8% 18,40%
 % cykli z transferem 1-go zarodka 10,1% 18,2% 22,1%
% cykli z transferem 2-ch zarodków 84,9% 68,3% 57,3%
% cykli z transferem 3-ch zarodków 3,0% 12,8% 19,0%
 % cykli z transferem więcej niż 3 zarodków 0,0% 0,7% 1,6%
% ciąż bliźniaczych 23,4% 20,4% 19,9%
 % ciąż trojaczych 0,0% 0,5% 0,9%

(1) Raport leczenia niepłodności w Polsce w 2008 roku
(2) Raport z wyników leczenia w Europie w  2006 roku (ESHRE)