Gameta Gdynia działa od 2010 roku. Otwierając placówkę w Gdyni oparliśmy się na zespole ludzi, którzy zajmują się medycyną rozrodu od wielu lat. Cieszymy się, że w pierwszym roku działalności zaufało nam aż tyle par.

Uwzględniając dane ze wszystkich 217 cykli pobrania komórek (211 cykli procedury ICSI, 192 transfery zarodków), uzyskaliśmy 96 pozytywnych wyników testu HCG, co daje skuteczność 50,0% na transfer. Po uwzględnieniu wczesnych strat ciąż, wskaźnik ciąż klinicznych na transfer wyniósł 43,2%. Uzyskaliśmy 22 ciąże bliźniacze, co stanowi 26,5%. W liczbie tej mieści się również 1 ciąża monozygotyczna (wynikająca z implantacji jednego zarodka, który następnie podzielił się na 2 embriony – ciąża ta skończyła się urodzeniem 2 zdrowych dzieci).

Warto zwrócić uwagę, że wysoki wskaźnik ciąż oraz ciąż bliźniaczych został osiągnięty pomimo niskiego odsetka cykli z transferem 3 zarodków.  Świadczy to o jakości pracy pracowni embriologicznej, która owocuje wysoką implantacyjnością zarodków.
W Gamecie Gdynia, w ubiegłym roku, w 76 cyklach doszło do mrożenia zarodków, co stanowi 35,0 % wykonanych cykli IVF. Wykonaliśmy też 27 transferów zarodków mrożonych – uzyskaliśmy ciąże u 9 pacjentek (33,3%). Pierwsza z nich urodziła niedawno dziecko.

Dla porównania podajemy poniżej wyniki z 25 polskich klinik raportujących do Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ESHRE – European Society of Human Reproduction and Embryology) za rok 2008 (1) oraz najnowsze, średnie wyniki europejskie (z 998 klinik w Europie) podane przez ESHRE (2).

 Gameta GdyniaRaport z 25 polskich klinik za rok 2008Raport ESHRE za rok 2006 (ICSI)
% ciąż klinicznych/transfer43,2%42,8%
% cykli z transferem 1-go zarodka15,5%18,2%22,1%
% cykli z transferem 2-ch zarodków78,8%68,3%57,3%
% cykli z transferem 3-ch zarodków2,1%12,8%19,0%
% cykli z transferem więcej niż 3 zarodków0,0%0,7%1,6%
% ciąż bliźniaczych26,5%20,4%19,9%
% ciąż trojaczych0,0%0,5%0,9%
% ciąż klinicznych/transfer zarodków mrożonych33,3%23,7%19,1%

(1) Raport leczenie niepłodności w Polsce w 2008 roku

Przygotował dr Robert Czech