Od początku działalności Gamety Gdynia, tj. od stycznia 2010 roku do końca 2011 roku, wykonaliśmy 189 cykli mrożeń zarodków i komórek jajowych. W 98 przypadkach wykonaliśmy procedurę odmrożenia zarodków (27 cykli w 2010 r. oraz 71 cykli w 2011 r.). Transfer prawidłowych zarodków był możliwy w 93 przypadkach (94,9%). Uzyskaliśmy 36 ciąże (w tym 3 bliźniacze), co stanowi 36,7% na cykl. Doszło również do 1 ciąży bliźniaczej po transferze zarodków powstałych z mrożonych komórek jajowych. Wczesne straty ciąż klinicznych wyniosły 13,3% (dane na początek stycznia 2011).

Dla porównania podajemy wyniki za 2006 r. wg ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology)1. Średnia europejska z 998 klinik to 19,1% ciąż na cykl. Nieco nowsze dane pochodzą z 2009 r. z 25 polskich ośrodków in vitro2. Wskaźnik wykonanych transferów wynosi 91,7%, a odsetek uzyskanych ciąż to 25,3%. Uzyskane przez Gametę Gdynia rezultaty są więc na bardzo wysokim poziomie. Wyniki powyższe  zaliczają nas do grona najskuteczniejszych polskich ośrodków leczenia niepłodności. Niski odsetek strat ciąż, porównywalny do ciąż poczętych drogą naturalną, dowodzi natomiast wysokiego bezpieczeństwa stosowanej procedury mrożenia/odmrażania zarodków.

2006 r.:Europa (998 ośrodków)19,1%  ciąż/cykl
2009 r.:Polska (25 ośrodków)91,7% transferów/cykl odmrożenia 25,3% ciąż/cykl
2010-2011 r.:Gameta Gdynia94,9% transferów/cykl odmrożenia 36,7% ciąż/cykl

1European IVF Monitoring (EIM)
2European IVF Monitoring (EIM) 2009 (PDF)