Gameta Łódź w Rzgowie jako pierwsza klinika  leczenia niepłodności w Europie, uzyskała Certyfikat Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii  (ESHRE)  przyznawany dla ośrodków zajmujących się  leczeniem  niepłodności.

ESHRE jest największym i najbardziej prestiżowym towarzystwem na świecie zajmującym się leczenie niepłodności.

Certyfikat dobrych praktyk klinicznych jest przyznawany ośrodkowi,  który spełni ściśle określone  wymagania. Ocenie podlega ponad  kilkaset punktów  dotyczących między innymi: bezpieczeństwa, postępowania z pacjentem,  zarządzania kliniką a nawet kontrolą dostaw odczynników i innych produktów medycznych.

Dodatkowo w ramach certyfikacji kontrolowane są  procedury w ramach których funkcjonuje Klinika.

Certyfikacja kończy się  niezapowiedzianą wizytą dwóch przedstawicieli ESHRE na miejscu w Klinice.
W skład zespołu certyfikującego wchodzi specjalnie przeszkolony, doświadczony  lekarz  oraz embriolog, którzy pochodzą z  dwóch różnych klinik  z innego kraju.

Inspektorzy ESHRE na miejscu sprawdzają czy klinika spełnią wszystkie wytyczne. Certyfikacja ośrodków przez Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii stanowi innowacyjny program akredytacji, który rozpoczął się w 2019r. 

 Otrzymany Certyfikat  potwierdza wdrożenie i stosowanie bezpieczeństwa, procedur i kontroli jakości  zgodnie z wymaganiami tzw. dobrej praktyki klinicznej i rekomendacjami Towarzystwa.

 Tym samym posiadanie przez klinikę Certyfikatu ESHRE zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości pacjentom decydującym się na leczenie niepłodności metodami rozrodu wspomaganego.

 Więcej o certyfikacji można przeczytać na stronie.