Szanowni Państwo, W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 kliniki Gameta będą przestrzegać zasad postępowania które mają na celu bezpieczeństwo naszych Pacjentów i Pracowników. Po wejściu do kliniki będą państwo zobowiązani do podpisania oświadczenia o przyjmowanych lekach i stanie zdrowia. Oświadczam, że: 1. nie jestem obecnie objęta/y kwarantanną; 2. w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie wystąpiły u mnie objawy infekcji takie jak: gorączka >37,5’C, kaszel, ból gardła, utrata węchu lub smaku; 3. w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miałam/em świadomego kontaktu z osobą, która miała powyższe objawy lub miała potwierdzoną chorobę COVID-19 wywołaną wirusem; 4. nie zdiagnozowano u mnie COVID-19; Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego czujemy się zobowiązani do wdrożenia odpowiednich procedur zapobiegawczych w rejestracji i holu głównym oraz podczas wizyt lekarskich w naszych klinikach. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do następujących środków zapobiegawczych które mają zmniejszyć ryzyko infekcji koronawirusem:

  1. 1.  Obecność na terenie kliniki została ograniczona tylko do osób które będą uczestniczyły w wizycie lekarskiej/zabiegu. Osoby towarzyszące nie mogą wchodzić na teren kliniki.
  2. 2.  Przed podejściem do rejestracji należy:
  • pozostawić na wieszaku okrycie wierzchnie
  • umyć ręce we wskazanej toalecie (mycie rąk przez min. 30 sek. zgodnie z zasadami opublikowanymi przez GIS)
  1. 3. Podczas przyjęcia w rejestracji i podczas wizyty lekarskiej:
  • pracownicy będą wyposażeni w środki ochrony osobistej
  • prosimy zachować odpowiedni dystans od osoby zajmującej się Państwem oraz od innych Pacjentów
  1. 4. Jeżeli mieli Państwo kontakt z osobą chorą, lub zakażoną, albo macie Państwo podejrzenie takiego kontaktu, lub wystąpiły u Państwa którekolwiek z objawów choroby, bardzo  prosimy o odwołanie lub przeniesienie na inny termin wizyt zaplanowanych w Klinice Gameta oraz zastosowanie się do zaleceń opublikowanymi na stronie https://gis.gov.pl/.