W Gameta Szpital w Rzgowie odbędą się następujące szkolenia:

  1. Szkolenie ustawiczne dla embriologów i pracowników pracowni seminologicznej oraz pracowników Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków – TERMIN: 05/08/2019-08/09/2019
  2. Szkolenie ustawiczne dla lekarzy pracujących w Ośrodku Medycznie Wspomaganej Prokreacji – TERMIN: 15/07/2019-08/09/2019
  3. Szkolenie ustawiczne dla pielęgniarek i położnych pracujących w Ośrodku Medycznie Wspomaganej Prokreacji – TERMIN: 05/08 – 08/09/2019