Kolejny rok dzięki współpracy z NFZ możemy zaoferować ciężarnym spełniającym określone warunki, bezpłatne badania prenatalne.
Do włączenia do programu uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • wiek powyżej 35 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia);
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
  • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

O szczegóły prosimy pytać w rejestracji lub pod numerem telefonu: 42 645 77 77.