PROGRAM REALIZOWANY W GAMETA ŁÓDŹ – SKONTAKTUJ SIĘ W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI 42 645 77 77

Warunki jakie muszą być spełnione:

  • wiek kobiety w dniu pierwszej wizyty mieści się w przedziale 20-40 lat ( AMH, powyżej 0,7 ng/ml i co najmniej 3 pęcherzyki w jajniku);
  • pacjenci pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;
  • w dniu kwalifikacji do Programu posiadają miejsce zamieszkania i zameldowania w Zgierzu

Warunki formalne:

  • do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego zakwalifikowane będą pary przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy danej stwierdzonej przyczynie niepłodności);
  • w ośrodku realizatora programu wymagane będzie złożenie informacji o przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie i udokumentowanie tego faktu w prowadzonej dokumentacji medycznej;
  • w Urzędzie Miasta Zgierza wymagane będzie złożenie wniosku kierującego do programu wystawionego przez ośrodek realizatora programu. Wniosek będzie wymagał zatwierdzenia finansowania przez Urząd.

W ramach Programu dofinansowania będziemy realizować następujące procedury:

  • dawstwo partnerskie
  • dawstwo niepartnerskie- nasienie dawcy
  • adopcja zarodka

Kwota dofinansowania do wszystkich procedur wynosi 5000zł.

Pacjenci mogą skorzystać tylko z 1  procedury dofinansowania.