W Gdyńskiej Gamecie we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia rozpoczęliśmy program badań prenatalnych. W związku
z tym kobiety w ciąży, które spełnią wytyczne NFZ mają możliwość wykonania wszystkich badań prenatalnych bezpłatnie. Do udziału w programie uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • wiek matki powyżej 35 lat – kobiety urodzone do 1975 roku (włącznie z 1975),
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,
  • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Kwalifikację do badań wykonuje lekarz przeprowadzający badanie USG. W rejestracji pacjentka musi przedstawić skierowanie.