Wiosna 2006 – Otrzymaliśmy zaszczytne miejsce wśród 3 najlepszych ośrodków leczenia niepłodności metodami rozrodu wspomaganego (In Vitro, In Vitro – ICSI, Inseminacje, Bank nasienia). W rankingu przeprowadzonym przez Tygodnik Newsweek oraz Towarzystwo Promocji Jakości w Służbie Zdrowia brały udział 52 ośrodki z całej Polski. O tym wyróżnieniu zadecydowały wyłącznie głosy uznania pochodzące z pozostałych ośrodków leczenia niepłodności w naszym kraju.